నా గుడారము క్షేమమని

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా గుడారము క్షేమమని నాకు తెలిపితివి (2)
నా ఇంటి వస్తువులు లెక్క చూడగా (2)
ఏదియు నాకు నష్టముండదు (2)        ||నా గుడారము||

కంచె వేసితివి నా చుట్టు నీవు
ఘనముగా చెప్పితివి నా విషయమై (2)
రాజ్యములు జయించితిని విశ్వాసముతో (2)
కృప వెంబడి కృప చూపుచుండగా (2)

నా కుటుంబీకులు పచ్చిక వలెను
విస్తారమగును నా సంతానము (2)
ఆకు వాడక తన కాలమందున (2)
ఫలమిచ్చుఁ చెట్టు వలె నేనుందును (2)

పితరులు చూడని వాగ్ధాన ఫలమును
అనుభవించుచుంటిని నీ దయతో (2)
విశ్వాస వీరుడనై నీ ముఖము చూచుచు (2)
మరి శ్రేష్ఠమైన దేశము చేరెదను (2)

ధాన్యపు పనులు ఇల్లు చేరునట్లు
పూర్ణ వయస్సుతో నేను నిన్ను చేరెద (2)
నా చేతి పనులన్ని సఫలము చేసి (2)
ఆశీర్వాదము నా సొత్తు చేసితివి (2)

యాత్రికుడనై పరదేశిగా నేను
నివసించుచుంటిని గుడారాలలో (2)
మరి శ్రేష్ఠ పునరుత్తానం పొందుటకై (2)
మరచిపోతిని నా జన్మ భూమిని (2)      ||నా గుడారము||

Naa Gudaaramu Kshemamani Naaku Thelipithivi (2)
Naa Inti Vasthuvulu Lekka Choodagaa (2)
Ediyu Naaku Nashtamundadu (2)         ||Naa Gudaaramu||

Kanche Vesithivi Naa Chuttu Neevu
Ghanamugaa Cheppithivi Naa Vishayamai (2)
Raajyamulu Jayinchithini Vishwaasamutho (2)
Krupa Vembadi Krupa Choopuchundagaa (2)

Naa Kutumbikulu Pachchika Valenu
Visthaaramagunu Naa Santhaanamu (2)
Aaku Vaadaka Thana Kaalamanduna (2)
Phalamichchu Chettu Vale Nenundunu (2)

Pitharulu Choodani Vaagdhaana Phalamunu
Anubhavinchuchuntini Nee Dayatho (2)
Vishwaasa Veerudanai Nee Mukhamu Choochuchu (2)
Mari Sreshtamaina Deshamu Cheredanu (2)

Dhaanyapu Panalu Illu Cherunatlu
Poorna Vayassutho Nenu Ninnu Chereda (2)
Naa Chethi Panulanni Saphalamu Chesi (2)
Aasheervaadamu Naa Soththu Chesithivi (2)

Yaathrikudanai Paradeshiga Nenu
Nivasinchuchuntini Gudaaraalalo (2)
Mari Sreshta Punaruththaanam Pondutakai (2)
Marachipothini Naa Janma Bhoomini (2)        ||Naa Gudaaramu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply