కీర్తింతును నీ నామము

పాట రచయిత:
Lyricist:

కీర్తింతును నీ నామము
మనసారా యేసయ్యా (2)
మదిలో ధ్యానించి (2)
తరియింతు నేనయ్యా.. నా యేసయ్యా     ||కీర్తింతును||

ఏలేశమైన కరుణకు
ఈ దోషి పాత్రమా (2)
కల్వరిలో కృప చూపి
కలుషాలు బాపిన.. నా యేసయ్యా     ||కీర్తింతును||

వేనోళ్ళతోను పొగిడినా
నీ ఋణము తీరునా (2)
ఇన్నాళ్లు కన్నీళ్లు (2)
తుడిచావు జాలితో.. నా యేసయ్యా     ||కీర్తింతును||

జీవింతు నేను నీ కొరకే
నీ సాక్షిగా ఇలలో (2)
సేవించి పూజింతు (2)
నీ పాద సన్నిధిలో.. నా యేసయ్యా      ||కీర్తింతును||

Keerthinthunu Nee Naamamu
Manasaaraa Yesayyaa (2)
Madilo Dhyaaninchi (2)
Thariyinthu Nenayyaa.. Naa Yesayyaa        ||Keerthinthunu||

Aeleshamaina Karunaku
Ee Doshi Paathramaa (2)
Kalvarilo Krupa Choopi (2)
Kalushaalu Baapina.. Naa Yesayyaa        ||Keerthinthunu||

Venollathonu Pogadinaa
Nee Runamu Theerunaa (2)
Innaallu Kanneellu (2)
Thudichaavu Jaalitho.. Naa Yesayyaa        ||Keerthinthunu||

Jeevinthu Nenu Nee Korake
Nee Saakshigaa Ilalo (2)
Sevinchi Poojinthu (2)
Nee Paada Sannidhilo.. Naa Yesayyaa      ||Keerthinthunu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply