సుమధుర స్వరముల గానాలతో

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


సుమధుర స్వరముల గానాలతో – వేలాది దూతల గళములతో
కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా – నీకే నా ఆరాధన (2)
మహదానందమే నాలో పరవశమే
నిన్ను స్తుతించిన ప్రతీక్షణం (2)        ||సుమధుర||

ఎడారి త్రోవలో నే నడిచినా – ఎరుగని మార్గములో నను నడిపినా
నా ముందు నడచిన జయవీరుడా – నా విజయ సంకేతమా (2)
నీవే నీవే – నా ఆనందము
నీవే నీవే – నా ఆధారము (2)        ||సుమధుర||

సంపూర్ణమైన నీ చిత్తమే – అనుకూలమైన సంకల్పమే
జరిగించుచున్నావు నను విడువక – నా ధైర్యము నీవేగా (2)
నీవే నీవే – నా జయగీతము
నీవే నీవే – నా స్తుతిగీతము (2)        ||సుమధుర||

వేలాది నదులన్ని నీ మహిమను – తరంగపు పొంగులు నీ బలమును
పర్వత శ్రేణులు నీ కీర్తినే – ప్రకటించుచున్నవేగా (2)
నీవే నీవే – నా అతిశయము
నీకే నీకే – నా ఆరాధన (2)        ||సుమధుర||

Sumadhura Swaramula Gaanaalatho – Velaadi Doothala Galamulatho
Koniyaadabaduchunna Naa Yesayyaa – Neeke Naa Aaraadhana (2)
Mahadaanandame Naalo Paravashame
Ninnu Sthuthinchina Prathikshanam (2)        ||Sumadhura|| 

Edaari Throvalo Ne Nadachinaa – Erugani Maargamulo Nanu Nadipinaa
Naa Mundu Nadachina Jayaveerudaa – Naa Vijaya Sankethamaa (2)
Neeve Neeve Naa Aanandamu
Neeve Neeve Naa Aadhaaramu (2)        ||Sumadhura|| 

Sampoornamaina Nee Chiththame – Anukoolamaina Sankalpame
Jariginchuchunnaavu Nanu Viduvaka – Naa Dhairyamu Neevegaa (2)
Neeve Neeve Naa Jayageethamu
Neeve Neeve Naa Sthuthi Geethamu (2)        ||Sumadhura|| 

Velaadi Nadulanni Nee Mahimanu – Tharangapu Pongulu Nee Balumunu
Parvatha Shrenulu Nee Keerthine – Prakatinchuchunnavegaa (2)
Neeve Neeve Naa Athishayamu
Neeve Neeve Naa Aaraadhana (2)        ||Sumadhura|| 

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

15 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: