మంగళమే యేసునకు

పాట రచయిత: పురుషోత్తము చౌదరి
Lyricist: Purushothamu Chaudhary


మంగళమే యేసునకు – మానుజావతారునకు (3)
శృంగార ప్రభువునకు (2)
క్షేమాధిపతికి మంగళమే           ||మంగళమే||

పరమ పవిత్రునకు – వర దివ్య తేజునకు (3)
నిరుపమానందునకు (2)
నిపుణ వేద్యునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

దురిత సంహారునకు – వర సుగుణోదారునకు (3)
కరుణా సంపన్నునకు (2)
జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

సత్య ప్రవర్తునకు – సద్ధర్మ శీలునకు (3)
నిత్య స్వయంజీవునకు (2)
నిర్మలాత్మునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

యుక్త స్తోత్రార్హునకు – భక్త రక్షామణికి (3)
సత్య పరంజ్యోతి యగు (2)
సార్వభౌమునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

నర ఘోర కలుషముల – నురుమారంగ నిల (3)
కరుదెంచిన మా పాలి (2)
వర రక్షకునకు మంగళమే           ||మంగళమే||

పరమపురి వాసునకు – నర దైవ రూపునకు (3)
పరమేశ్వర తనయునకు (2)
బ్రణుతింతుము నిన్ను మంగళమే           ||మంగళమే||

Mangalame Yesunaku – Manujaavathaarunaku (3)
Shrungaara Prabhuvunaku (2)
Kshemaadhipathiki Mangalame        ||Mangalame||

Parama Pavithrunaku – Vara Divya Thejunaku (3)
Nirupamaanandunaku (2)
Nipuna Vedyunaku Mangalame        ||Mangalame||

Duritha Samhaarunaku – Vara Sugunodaarunaku (3)
Karunaa Sampannunaku (2)
Gnaana Deepthunaku Mangalame        ||Mangalame||

Sathya Pravarthunaku – Saddharma Sheelunaku (3)
Nithya Swayamjeevunaku (2)
Nirmalaathmunaku Mangalame        ||Mangalame||

Yuktha Sthothraarhunaku – Bhaktha Rakshaamaniki (3)
Sathya Paramjyothi Yagu (2)
Saarvabhoumunaku Mangalame        ||Mangalame||

Nara Ghora Kalushamula – Nurumaaranga Nila (3)
Karudenchina Maa Paali (2)
Vara Rakshakunaku Mangalame        ||Mangalame||

Paramapuri Vaasunaku – Nara Daiva Roopunaku (3)
Parameshwara Thanayunaku (2)
Branuthinthumu Ninnu Mangalame        ||Mangalame||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply