అంబరాన్ని దాటే

పాట రచయిత: సాయారాం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu

అంబరాన్ని దాటే సంబరాలు నేడు
నింగిలో చుక్క బుట్టి వచ్చింది మనకు తోడు (2)
రండయ్యో రండి రండి దావీదు పురముకు (2)
రారాజు పుట్టి ఇల పిలిచెను కొలువుకు (2)    ||అంబరాన్ని||

దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించి లోకము
ఏకైక తనయుని పంపెను ఈ దినము (2)
పశువుల పాకలో ఒదిగేను శిశువుగా (2)
అవతరించే నేడు లోక రక్షకునిగా (2)         ||రండయ్యో||

దేవాది దేవుడు మనిషిగా మారిన వేళ
శాపాలు పాపాలు రద్దయిన శుభవేళ (2)
లోకాల కారకుడు లోకమున పుట్టెను (2)
మనిషి మరణము ఆయువు తీరెను (2)         ||రండయ్యో||

Ambaraanni Daate Sambaraalu Nedu
Ningilo Chukka Butti Vachchindi Manaku Thodu (2)
Randayyo Randi Randi Daaveedu Puramuku (2)
Raaraaju Putti Ila Pilichenu Koluvuku (2)          ||Ambaraanni||

Devudu Enthagaano Preminchi Lokamu
Ekaika Thanayuni Pampenu Ee Dinamu (2)
Pashuvula Paakalo Odigenu Shishuvugaa (2)
Avatharinche Nedu Loka Rakshakunigaa (2)       ||Randayyo||

Devaadi Devudu Manishigaa Maarina Vela
Shaapaalu Paapaalu Raddaayina Shubhavela (2)
Lokaala Kaarakudu Lokamunu Puttenu (2)
Manishi Maranamu Aayuvu Theerenu (2)       ||Randayyo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply