లాలి లాలి జోలాలి

పాట రచయిత: సాయారం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu


లాలి లాలి జోలాలి – బాల యేసునకు లాలి
కన్య మరియా తనయునకు – పాడ రండి జోలాలి (2)
లోక రక్షకునకు లాలి – శాంతి కర్తకు జోలాలి (2)
మాదు తండ్రికి మా లాలి (2)         ||లాలి||

చీకటి దొంతరల తెరలకు – తెరను దింపగా వచ్చినావని
పాప శాపపు తాపములకు – రక్షణను ఇల తెచ్చినావని (2)
మానవుల మోచకుడా లాలి – ధరణిఁ పై దైవమా జోలాలి (2)
మాదు తండ్రికి మా లాలి (2)         ||లాలి||

దారి తెలియని మానవాళికి – దారి నీవై వెలసినావని
మరణ ఛాయలు రూపుమాపగ – జీవ కిరణమై మెరిసినావని (2)
సత్య రూపునకు లాలి – నీతి సూర్యునకు జోలాలి (2)
మాదు తండ్రికి మా లాలి (2)         ||లాలి||

Laali Laali Jolaali – Baala Yesuku Laali
Kanya Mariyaa Thanayunaku – Paada Randi Jolaali (2)
Loka Rakshakunaku Laali – Shaanthi Karthaku Jolaali (2)
Maadu Thandriki Maa Laali (2)        ||Laali||

Cheekati Dontharala Theralaku – Theranu Dimpaga Vachchinaavani
Paapa Shaapapu Thaapamulaku – Rakshananu Ila Thechchinaavani (2)
Maanavula Mochakudaa Laali – Dharani Pai Daivamaa Jolaali (2)
Maadu Thandriki Maa Laali (2)        ||Laali||

Daari Theliyani Maanavaaliki – Daari Neevai Velasinaavani
Marana Chaayalu Roopu Maapaga – Jeeva Kiranamai Merisinaavani (2)
Sathya Roopunaku Laali – Neethi Sooryunaku Jolaali (2)
Maadu Thandriki Maa Laali (2)        ||Laali||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply