సంతోషించుడి యందరు

పాట రచయిత:
Lyricist:


సంతోషించుడి యందరు నాతో సంతోషించుడి
యొక వింతగు కీర్తన బాడ వచ్చితిని
సంతోషించుడి నాతో సంతోషించుడి       ||సంతోషించుడి||

అంధకార మయమైన భూమి నా
ద్యంతము వెలిగింప – దాని యా-వేశము దొలఁగింప
వందితుండు క్రీస్తేసు నాథుడు – వచ్చె బ్రకాశుండై
భూమికి నిచ్చె ప్రకాశంబు       ||సంతోషించుడి||

కాన నంధకారంబు దొలఁగఁ ప్ర
కాశించెను లెండు – మీరు ప్ర-కాశింపను రెండు
మానవులను సంతోష పర్చనై – మహిని నవతరించె
భక్తుల మనము సంతసించె       ||సంతోషించుడి||

మిన్ను నుండి సంతోషోదయము
మిగుల ప్రకాశించె – హృదయములఁ – దగుల ప్రకాశించె
మున్ను జేయబడిన వాగ్ధత్థము – తిన్నగ నెరవేరే
భక్తుల కన్ను లాస దీరె       ||సంతోషించుడి||

ప్రీతియైన నీ పండుగ గూర్చి
నూతన కీర్తనను – గలసికొని – నాతో పాడుచును
నీ తరి దూరస్థుల-కీ వార్తను – నే తీరును నైనఁ
దెలుపఁగ నాతురపడవలెను       ||సంతోషించుడి||

పాపులపై దేవునికి గలిగిన
ప్రబలమైన దయను – లోకమునఁ – జూపింపఁ గవలెను
జూపక పోయిన లోపము మనపై – మోపబడును నిజము
వేగము జూపుద మా పథము       ||సంతోషించుడి||

Santhoshinchudi Yandaru Naatho Santhoshinchudi
Yoka Vinthagu Keerthana Baada Vachithini
Santhoshinchudi Naatho Santhoshinchudi       ||Santhoshinchudi||

Andhakaara Mayamaina Bhoomi Naa
Dyanthamu Veligimpa – Daani Yaa-veshamu Dolagimpa
Vandhithundu Kreesthesu Naathudu – Vachche Brakaashundai
Bhoomiki Nichche Prakaashambu       ||Santhoshinchudi||

Kaana Nandhakaarambu Dholaga Pra
Kaashinchenu Lendu – Meeru Pra-kaashimpanu Randu
Maanavulanu Santhosha Parchanai – Mahini Navatharinche
Bhakthula Manamu Santhasinche       ||Santhoshinchudi||

Minnu Nundi Santhoshodayamu
Migula Prakaashinche – Hrudayamul – Dagula Prakaashinche
Munnu Jeyabadina Vaagdhaththamu – Thinnaga Neravere
Bhakthula Kannu Laasa Dheere       ||Santhoshinchudi||

Preethiyaina Nee Panduga Goorchi
Noothana Keerthananu – Galasikoni – Naatho Paaduchunu
Nee Thari Doorasthula-kee Vaarthanu – Ne Theerunu Naina
Delupaga Naathurapadavalenu       ||Santhoshinchudi||

Paapulapai Devuniki Galigina
Prabalamaina Dayanu – Lokamun – Joopimpa Gavalenu
Joopaka Poyina Lopamu Manapai – Mopabadunu Nijamu
Vegamu Joopudha Maa Pathamu       ||Santhoshinchudi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply