నా బ్రతుకు దినములు

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali


నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము
దేవా ఈ భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము
ఇంకొంత కాలము ఆయుష్షు పెంచుము
నా బ్రతుకు మార్చుకొందును సమయమునిమ్ము     ||నా బ్రతుకు||

ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను దాటిపోవుచున్నవి
నా ఆశలు నా కలలనే వెంబడించుచుంటిని
ఫలాలు లేని వృక్షము వలె ఎదిగిపోతిని
ఏనాడు కూలిపోదునో ఎరుగకుంటిని
నా మరణ రోదన ఆలకించుమో ప్రభు
మరల నన్ను నూతనముగ చిగురు వేయని     ||నా బ్రతుకు||

నీ పిలుపు నేను మరచితి – నా పరుగులో నేనలసితి
నా స్వార్ధము నా పాపము – పతన స్థితికి చేర్చెను
నా అంతమెటుల నుండునో – భయము పుట్టుచున్నది
దేవా నన్ను మన్నించుము – నా బ్రతుకు మార్చుము
యేసూ నీ చేతికి ఇక లొంగిపోదును
విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం     ||నా బ్రతుకు||


Naa Brathuku Dinamulu Lekkimpa Nerpumu
Devaa Ee Bhuvini Veedu Gadiya Naaku Choopumu
Inkontha Kaalamu Aayushshu Penchumu
Naa Brathuku Maarchukondunu Samayamunimmu ||Naa Brathuku||

Enno Samvathsaraalu Nannu Daatipovuchunnavi
Naa Aashalu Naa Kalalane Vembadinchuchuntini
Phalaalu Leni Vrukshamu Vale Edigipothini
Enaadu Koolipoduno Erugakuntini
Naa Marana Rodana Aalakinchumo Prabhu
Marala Nannu Noothanamuga Chiguru Veyani ||Naa Brathuku||

Nee Pilupu Nenu Marachithi – Naa Parugulo Nenalasithi
Naa Swaardhamu Naa Paapamu – Pathana Sthithiki Cherchenu
Naa Anthametula Nunduno – Bhayamu Puttuchunnadi
Devaa Nannu Manninchumu – Naa Brathuku Maarchumu
Yesu Nee Chethiki Ika Longipodunu
Visheshamugaa Roopinchumu Naa Shesha Jeevitham ||Naa Brathuku||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

9 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: