కరుణ చూపించుమా

పాట రచయిత: సాయారం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu

కరుణ చూపించుమా – యేసయ్య కన్నీరు తుడవగా
మహిమ కురిపించుమా – యేసయ్య స్వస్థతలు చూపగా (2)
నీ ప్రజలము అయిన మేము – మృత్యువు కోరలో చిక్కాము
ఏ దారియు కానరాక – నశియించి పోతున్నాము (2)
కరుణగల దేవుడు నీవు
కరుణించి కాపాడుమా (2)       ||కరుణ||

ఐగుప్తులో పది తెగుల్లలో – నీ ప్రజలను కాపాడితివి
గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తము నిచ్చి – మృత్యువాత తప్పించితివి (2)
నీ నామము మదిలో నిలిపి – ఈ ఆపదలో వేడాము
నీ మహిమను తిరిగి చూడగా – నీ సన్నిధిలో చేరాము (2)     ||కరుణగల||

ఇశ్రాయేలు వారిగ మేము – నీ ఉనికిని ప్రశ్నించాము
నీ ప్రేమను రుచి చూసిననూ – మారాను కురిపించాము (2)
చెలరేగే సర్పము కాటు – మములను కబళించే వేళ
మాకు దిక్కు నీవేనంటూ – మోకరించి నిను వేడితిమి (2)     ||కరుణగల||

మరణమునే జయించి నీవు – సజీవుడిగా నిలిచావు
నిన్ను నమ్మి వేడిన చాలు – మా తప్పులు మరిచావు (2)
నేను జీవించితి గనుక – మీరును జీవించెదరన్న
వాగ్దానము నమ్మితిమయ్యా – నెరవేర్చుము మా యేసయ్య (2)     ||కరుణగల||

Karuna Choopinchumaa – Yesayya Kanneeru Thudavagaa
Mahima Kuripinchumaa – Yesayya Swasthathalu Choopagaa (2)
Nee Prajalamu Aina Memu – Mruthyuvu Koralo Chikkaamu
Ae Daariyu Kaanaraaka – Nashiyinchi Pothunnaamu (2)
Karunagala Devudu Neevu
Karuninchi Kaapaadumaa (2)      ||Karuna||

Aigupthulo Padi Thegullalo – Nee Prajalanu Kaapadithivi
Gorrepilla Rakthamunichchi – Mruthyuvaatha Thappinchithivi (2)
Nee Naamamu Madilo Nilipi – Ee Aapadalo Vedaamu
Nee Mahimanu Thirigi Choodagaa
Nee Sannidhilo Cheraamu (2)     ||Karunagala||

Ishraayelu Vaariga Memu – Nee Unikini Prashninchaamu
Nee Premanu Ruchi Choosinanu – Maaraanu Kuripinchaamu (2)
Chelarege Sarpamu Kaatu – Mamulanu Kabalinche Vela
Maaku Dikku Neevenantu
Mokarinchi Ninu Vedithimi (2)     ||Karunagala||

Maranamune Jayinchi Neevu – Sajeevunigaa Nilichaavu
Ninnu Nammi Vedina Chaalu – Maa Thappulu Marichaavu (2)
Nenu Jeevinchithi Ganuka – Meerunu Jeevinchedaranna
Vaagdhaanamu Nammithimayyaa
Neraverchumu Maa Yesayya (2)     ||Karunagala||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply