చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను

పాట రచయిత:
Lyricist:

చిన్న చిన్న గొఱ్ఱె పిల్లను
యేసు ప్రియ బిడ్డను (2)
సంతసముగ సాగిపోయెదన్ (2)
చెంత యేసు నాతో ఉండగా (2)     ||చిన్న||

ముళ్లపొదలలో నేను నడచి వెళ్లినా
తోడేళ్ళ మధ్యలో సంచరించినా (2)
తొట్రిల్లను నేను చింతించను (2)
తోడుగా నా యేసు ఉండగా (2)     ||చిన్న||

పచ్చికగల చోటికి నన్ను నడుపును
శాంత జలముతో నన్ను తృప్తి పరచును (2)
నా కాపరి నా ప్రియుడేసుడే (2)
చిరకాలము నన్ను కాయును (2)     ||చిన్న||

Chinna Chinna Gorrepillanu
Yesu Priya Biddanu (2)
Santhasamuga Saagipoyedan (2)
Chentha Yesu Naatho Undagaa (2)     ||Chinna||

Mulla Podalalo Nenu Nadachi Vellinaa
Thodella Madhyalo Sancharinchinaa (2)
Thotrillanu Nenu Chinthinchanu (2)
Thodugaa Naa Yesu Undagaa (2)     ||Chinna||

Pachchika Gala Chotiki Nannu Nadupunu
Shaantha Jalamutho Nannu Thrupthi Parachunu (2)
Naa Kaapari Naa Priyudesude (2)
Chirakaalamu Nannu Kaayunu (2)     ||Chinna||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply