ఆరాధించెదము ఆత్మతో

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఆరాధించెదము ఆత్మతో నిరతము
యెహోవా దేవుని మనమంతా
ఆనంద గానము మనసారా పాడుచు
అనుదినం కీర్తింతుము రారాజును – (2)       ||ఆరాధించెదము||

అక్షయ నాథుడు అద్వితీయుడు
పరిశుద్ధ దేవుడు నిత్య నివాసియు (2)
ఆద్యంత రహితుడు అదృశ్య రూపుడు (2)
అమరుడై యున్నవాడు మన దేవుడు (2)       ||ఆరాధించెదము||

సత్య స్వరూపి మహోన్నతుడు
మహిమాన్వితుడు మనకును తండ్రియే (2)
ప్రభువైన క్రీస్తుకు తండ్రియైన దేవుడు (2)
పరమందు ఆసీనుడు పూజార్హుడు (2)       ||ఆరాధించెదము||

సమస్తమునకు జీవాధారుడై
శ్రేష్ఠ ఈవులనిడు జ్యోతిర్మయుడై (2)
భువియందు కృప జూపు కరుణా సంపన్నుడు (2)
యుగములకు కర్తయే శ్రీమంతుడు (2)       ||ఆరాధించెదము||

Aaraadhinchedamu Aathmatho Nirathamu
Yehovaa Devuni Manamanthaa
Aananda Gaanamu Manasaaraa Paaduchu
Anudinam Keerthinthumu Raaraajunu – (2)     ||Aaraadhinchedamu||

Akshaya Naathudu Advitheeyudu
Parishuddha Devudu Nithya Nivaasiyu (2)
Aadyantha Rahithudu Adrushya Roopudu (2)
Amarudai Yunnavaadu Mana Devudu (2)       ||Aaradhinchedamu||

Sathya Swaroopi Mahonnathudu
Mahimaanvithudu Manakunu Thandriye (2)
Prabhuvaina Kreesthuku Thandriyaina Devudu (2)
Paramandu Aaseenudu Poojarhudu (2)     ||Aaraadhinchedamu||

Samasthamunaku Jeevaadhaarudai
Sresha Eevulanidu Jyothirmayudai (2)
Bhuviyandu Krupa Joopu Karunaa Sampannudu (2)
Yugamulaku Karthaye Sreemanthudu (2)     ||Aaraadhinchedamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply