నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది
అది నా ఊహకందని క్షేమ శిఖరము (2)
ఏరి కోరుకున్నావు ప్రేమ చూపి నన్ను
పరవశించి నాలో మహిమపరతు నిన్నే
సర్వకృపానిధి నీవు – సర్వాధికారివి నీవు
సత్య స్వరూపివి నీవు – ఆరాధింతును నిన్నే        ||నీ ప్రేమ||

చేరితి నిన్నే విరిగిన మనస్సుతో
కాదనలేదే నా మనవులు నీవు (2)
హృదయము నిండిన గానం – నను నడిపే ప్రేమ కావ్యం
నిరతము నాలో నీవే – చెరగని దివ్య రూపం (2)
ఇది నీ బాహు బంధాల అనుబంధమా
తేజోవిరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే
నా యేసురాజా ఆరాధన నీకే (2)         ||నీ ప్రేమ||

నా ప్రతి పదములో జీవము నీవే
నా ప్రతి అడుగులో విజయము నీవే (2)
ఎన్నడు విడువని ప్రేమ – నిను చేరే క్షణము రాదా
నీడగా నాతో నిలిచే – నీ కృపయే నాకు చాలును (2)
ఇది నీ ప్రేమ కురిపించు హేమంతమా
తేజోవిరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే
నా యేసురాజా ఆరాధన నీకే (2)         ||నీ ప్రేమ||

నీ సింహాసనము నను చేర్చుటకు
సిలువను మోయుట నేర్పించితివి (2)
కొండలు లోయలు దాటే – మహిమాత్మతో నింపినావు
దయగల ఆత్మతో నింపి – సమాభూమిపై నడిపినావు (2)
ఇది నీ ఆత్మ బంధముకై సంకేతమా
తేజోవిరాజా స్తుతి మహిమలు నీకే
నా యేసురాజా ఆరాధన నీకే (2)         ||నీ ప్రేమ||

Nee Prema Naalo Madhuramainadi
Adi Naa Oohakandani Kshema Shikharamu (2)
Eri Korukunnaavu Prema Choopi Nannu
Paravashinchi Naalo Mahimaparathu Ninne
Sarvakrupaanidhi Neevu – Sarvaadhikaarivi Neevu
Sathya Swaroopivi Neevu – Aaraadhinthunu Ninne         ||Nee Prema||

Cherithi Ninne Virigina Manassutho
Kaadanalede Naa Manavulu Neevu (2)
Hrudayamu Nindina Gaanam – Nanu Nadipe Prema Kaavyam
Niarathamu Naalo Neeve – Cheragani Divya Roopam (2)
Idi Nee Baahu Bandhaala Anubandhamaa
Thejoviraajaa Sthuthi Mahimalu Neeke
Naa Yesuraajaa Aaraadhana Neeke (2)        ||Nee Prema||

Naa Prathi Padamulo Jeevamu Neeve
Naa Prathi Adugulo Vijayamu Neeve (2)
Ennadu Viduvani Prema – Ninu Chere Kshanamu Raadaa
Needagaa Naatho Niliche – Nee Krupaye Naaku Chaalunu (2)
Idi Nee Prema Kuripinchu Hemanthamaa
Thejoviraajaa Sthuthi Mahimalu Neeke
Naa Yesuraajaa Aaraadhana Neeke (2)        ||Nee Prema||

Nee Simhaasnamu Nanu Cherchutaku
Siluvanu Moyuta Nerpinchithivi (2)
Kondalu Loyalu Daate – Mahimaathmatho Nimpinaavu
Dayagala Aatmatho Nimpi – Samabhoomipai Nadipinaavu (2)
Idi Nee Aathma Bandhamukai Sankethamaa
Thejoviraajaa Sthuthi Mahimalu Neeke
Naa Yesuraajaa Aaraadhana Neeke (2)        ||Nee Prema||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

8 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: