వినరండి నా ప్రియుని విశేషము

పాట రచయిత:
Lyricist:


వినరండి నా ప్రియుని విశేషము…

వినరండి నా ప్రియుని విశేషము
నా ప్రియుడు (వరుడు) సుందరుడు మహా ఘనుడు (2)
నా ప్రియుని నీడలో చేరితిని
ప్రేమకు రూపము చూసితిని (2)
ఆహ ఎంతో మనసంతా ఇక ఆనందమే
తనువంతా పులకించి మహదానందమే       ||వినరండి||

మహిమతో నిండిన వీధులలో
బూరలు మ్రోగే ఆకాశ పందిరిలో (2)
జతగా చేరెదను ఆ సన్నిధిలో
కురిసె చిరుజల్లై ప్రేమామృతము
నా ప్రియ యేసు నను చూసి దరి చేరునే
జతగా చేరెదను ఆ సన్నిధిలో
నా ప్రేమను ప్రియునికి తెలిపెదను
కన్నీరు తుడిచేది నా ప్రభువే       ||వినరండి||

జగతికి రూపము లేనప్పుడు
కోరెను నన్ను తన కొరకు నా ప్రభువు (2)
స్తుతినే వస్త్రముగా ధరించుకొని
కృపన్ జయధ్వనితో కీర్తించెదను
నా ప్రభు యేసు చెంతన చేరెదను
స్తుతినే వస్త్రముగా ధరించుకొని
నా ప్రభు యేసు చెంతన చేరెదను
యుగమొక క్షణముగ జీవింతును       ||వినరండి||

తలపుల ప్రతి మలుపు గెలుపులతో
నిలిచె శుద్ధ హృదయాల వీరులతో (2)
ఫలము ప్రతిఫలము నే పొందుకొని
ప్రియ యేసు రాజ్యములో నే నిలిచెదను
ఆ శుభవేళ నాకెంతో ఆనందమే
ఫలము ప్రతిఫలము నే పొందుకొని
ఆ శుభవేళ నాకెంతో ఆనందమే
నా ప్రియుని విడువను నేనెన్నడు       ||వినరండి||

Vinarandi Naa Priyuni Visheshamu…

Vinarandi Naa Priyuni Visheshamu
Naa Priyudu (Varudu) Sundarudu Mahaa Ghanudu (2)
Naa Priyuni Needalo Cherithini
Premaku Roopamu Choosithini (2)
Aaha Entho Mansanthaa Ika Aanandame
Thanuvanthaa Pulakinche Mahadaanandame      ||Vinarandi||

Mahimatho Nindina Veedhulalo
Booralu Mroge Aakaasha Pandirilo (2)
Jathagaa Cheredanu Aa Sannidhilo
Kurise Chirujallai Premaamruthamu
Naa Priya Yesu nanu Choosi Dari Cherune
Jathagaa Cheredanu Aa Sannidhilo
Naa Premanu Priyuniki Thelipedanu
Kanneeru Thudichedi Naa Prabhuve      ||Vinarandi||

Jagathiki Roopamu Lenappudu
Korenu Nannu Thana Koraku Naa Prabhuvu (2)
Sthuthine Vasthramugaa Dharinchukoni
Krupane Jayadhwanitho Keerthinchedanu
Naa Prabhu Yesu Chenthana Cheredanu
Sthuthine Vasthramugaa Dharinchukoni
Naa Prabhu Yesu Chenthana Cheredanu
Yugamoka Kshanamuga Jeevinthunu      ||Vinarandi||

Thalapula Prathi Malupu Gelupulatho
Niliche Shuddha Hrudayaala Veerulatho (2)
Phalamu Prathiphalamu Ne Pondukoni
Priya Yesu Raajyamulo Ne Nilichedanu
Aa Shubhavela Naakentho Aanandame
Phalamu Prathiphalamu Ne Pondukoni
Aa Shubhavela Naakentho Aanandame
Naa Priyuni Viduvanu Nenennadu      ||Vinarandi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: