నీ కార్యములు

పాట రచయిత: వినోద్ కుమార్
Lyricist: Vinod Kumar

నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా (4)
నీవు సెలవియ్యగా – శూన్యము సృష్టిగా మారెనే
నీవు సెలవియ్యగా – మారా మధురం ఆయెనే
నీవు సెలవియ్యగా – దురాత్మలు పారిపోయెనే
నీవు సెలవియ్యగా – దరిద్రము తొలగిపోయెనే (2)

మోషే ప్రార్ధించగా – మన్నాను ఇచ్చితివే
ఆ మన్నా నీవే యేసయ్యా
ఏలియా ప్రార్ధించగా – ఆహారమిచ్చితివే
నా పోషకుడవు నీవే కదా (2)        ||నీవు సెలవియ్యగా||

లాజరు మరణించగా – మరణము నుండి లేపితివే
మోడైనను చిగురింపచేసెదవు
కానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగా
నీ కార్యముతో జరిగించితివే
నీ కార్యముతో (12)
సెలవిమ్మయ్యా సెలవిమ్మయ్యా
ఈ క్షణమే యేసయ్యా (8)       ౹౹నీవు సెలవియ్యగా౹౹

Nee Kaaryamulu Aascharyamulu Devaa (4)
Neevu Selaviyyagaa – Shoonyamu Srushtigaa Maarene
Neevu Selaviyyagaa – Maaraa Madhuram Aayene
Neevu Selaviyyagaa – Duraathmalu Paaripoyene
Neevu Selaviyyagaa – Daridramu Tholagipoyene (2)

Moshe Praardhinchagaa – Mannaanu Ichchithive
Aa Mannaa Neeve Yesayyaa
Eliyaa Praardhinchagaa – Aahaaramichchithive
Naa Poshakudavu Neeve Kadaa (2)       ||Neevu Selaviyyagaa||

Laazaru Maraninchagaa – Maranamu Nundi Lepithive
Modainanu Chigurimpachesedavu
Kaanaan Vivaahamu Aagipovuchundagaa
Nee Kaaryamutho Jariginchithive
Nee Kaaryamutho (12)
Selavimmayya Selavimmayya
Ee Kshaname Yesayya (8)          ||Neevu Selaviyyagaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: