నిను గాక మరి దేనిని

పాట రచయిత:
Lyricist:

నిను గాక మరి దేనిని – నే ప్రేమింపనీయకు (2)
నీ కృపలో నీ దయలో – నీ మహిమ సన్నిధిలో
నను నిలుపుమో యేసు        ||నిను గాక||

నా తలపులకు అందనిది – నీ సిలువ ప్రేమా
నీ అరచేతిలో నా జీవితం – చెక్కించుకొంటివే
వివరింప తరమా నీ కార్యముల్
ఇహ పరములకు నా ఆధారం – నీవై యుండగా
నా యేసువా – నా యేసువా        ||నిను గాక||

రంగుల వలయాల ఆకర్షణలో – మురిపించే మెరుపులలో
ఆశా నిరాశల కోటలలో ఎదురీదు ఈ లోకంలో
చుక్కాని నీవే నా దరి నీవే
నా గమ్యము నీ రాజ్యమే – నీ రాజ్యమే
నా యేసువా – నా యేసువా        ||నిను గాక||

Ninu Gaaka Mari Denini – Ne Premimpaneeyaku (2)
Nee Krupalo Nee Dayalo – Nee Mahima Sannidhilo
Nanu Nilupumo Yesu       ||Ninu Gaaka||

Naa Thalapulaku Andanidi – Nee Siluva Premaa
Nee Arachethilo Naa Jeevitham – Chekkinchukuntive
Vivarimpa Tharamaa Nee Kaaryamul
Iha Paramulaku Naa Aadhaaram – Neevai Yundagaa
Naa Yesuvaa – Naa Yesuvaa       ||Ninu Gaaka||

Rangula Valayaala Aakarshanalo – Muripinche Merupulalo
Aashaa Niraashala Kotalalo Edureedu Ee Lokamlo
Chukkaani Neeve Naa Dari Neeve
Naa Gamyamu Nee Raajyame – Nee Raajyame
Naa Yesuvaa – Naa Yesuvaa       ||Ninu Gaaka||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply