యేసు యేసు యేసు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు యేసు యేసు నిన్ను చూడాలి (2)
చూడాలి నిత్యం చూడాలి (2)

అగ్ని స్థంభమా నిన్ను చూడాలి (2)
మేఘ స్థంభమా నిన్ను చూడాలి (2)        ||యేసు||

అగ్ని జ్వాల నేత్రుడా నిన్ను చూడాలి (2)
అపరంజి పాదములను చూడాలి (2) నీ..        ||యేసు||

దహించు అగ్ని నిన్ను చూడాలి (2)
పాపపు పెదవులు దహించు నిన్ను చూడాలి (2) నా..        ||యేసు||

మండుచున్న అగ్ని పొద నిన్ను చూడాలి (2)
పాదాలకున్న మలినము పోవాలి (2) నా..        ||యేసు||

దీప వృక్షమా నిన్ను చూడాలి (2)
నీతి సూర్యుడా నిన్ను చూడాలి (2)        ||యేసు||

Yesu Yesu Yesu Ninnu Choodaali (2)
Choodaali Nithyam Choodaali (2)

Agni Sthambhamaa Ninnu Choodaali (2)
Megha Sthambhamaa Ninnu Choodaali (2)        ||Yesu||

Agni Jwaala Nethrudaa Ninnu Choodaali (2)
Aparanji Paadamulanu Choodaali (2) Nee..        ||Yesu||

Dahinchu Agni Ninnu Choodaali (2)
Paapapu Pedavulu Dahinchi Ninnu Choodaali (2) Naa..        ||Yesu||

Manduchunna Agni Poda Ninnu Choodaali (2)
Paadaalakunna Malinamu Povaali (2) Naa..        ||Yesu||

Deepa Vrukshamaa Ninnu Choodaali (2)
Neethi Sooryudaa Ninnu Choodaali (2)        ||Yesu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply