నా దేవా నీకే వందనం

పాట రచయిత: దివ్య డేవిడ్
Lyricist: Divya David


నా దేవా నీకే వందనం
నా ప్రభువా స్తుతులూ నీకేనయా (2)
సకలాశీర్వాదముకు కారణభూతుడవు
ఆది సంభూతుడవూ (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)

కౌగిటిలో నన్ దాచును
కను రెప్పవలె కాచును (2)     ||హల్లెలూయా||

చింతలన్ని బాపును
బాధలన్ని తీర్చును (2)     ||హల్లెలూయా||


Naa Devaa Neeke Vandanam
Naa Prabhuvaa Sthuthulu Neekenayaa (2)
Sakalaasheervadamuku Kaaranabhoothudavu
Aadi Sambhoothudavu (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)

Kougitilo Nan Daachunu
Kanu Reppa Vale Kaachunu (2)      ||Hallelooyaa||

Chinthalanni Baapunu
Baadhalanni Theerchunu (2)      ||Hallelooyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply