కమనీయమైన

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన
నే నిలువనా నా యేసయ్యా

కమనీయమైన నీ ప్రేమలోన
నే నిలువనా నా యేసయ్యా
(తీయ) తీయని నీ పలుకలలోన
నే కరిగిపోనా నా యేసయ్యా (2)
నా హృదిలో కొలువైన నిన్నే
సేవించనా/సేవించెదా నా యేసయ్యా (2)

విస్తారమైన ఘన కీర్తి కన్నా
కోరదగినది నీ నామం
జుంటె తేనె ధారల కన్నా
మధురమైనది నీ నామం (2)
సమర్పణతో నీ సన్నిధిని చేరి
నిత్యము నిన్నే ఆరాధించనా (2)         ||కమనీయమైన||

వేసారిపోయిన నా బ్రతుకులో
వెలుగైన నిన్నే కొనియాడనా (2)
కన్నీటితో నీ పాదములు కడిగి
మనసారా నిన్నే పూజించనా (2)
నీ కృపలో గతమును వీడి
మరలా నీలో చిగురించనా (2)         ||కమనీయమైన||

Kamaneeyamaina Nee Premalona
Ne Niluvanaa Naa Yesayyaa

Kamaneeyamaina Nee Premalona
Ne Niluvanaa Naa Yesayyaa
(Theeya) Theeyani Nee Palukulalona
Ne Karigiponaa Naa Yesayyaa (2)
Naa Hrudilo Koluvaina Ninne
Sevinchanaa/Sevinchedaa Naa Yesayyaa (2)

Visthaaramaina Ghana Keerthi Kannaa
Koradaginadi Nee Naamam
June Thene Dhaarala Kannaa
Madhuramainadi Nee Naamam (2)
Samarpanatho Nee Sannidhini Cheri
Nithyamu Ninne Aaraadhinchanaa (2)      ||Kamaneeyamaina||

Vesaaripoyina Naa Brathukulo
Velugaina Ninne Koniyaadanaa (2)
Kanneetitho Nee Paadamulu Kadigi
Manasaaraa Ninne Poojinchanaa (2)
Nee Krupalo Gathamunu Veedi
Maralaa Neelo Chigurinchanaa (2)      ||Kamaneeyamaina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply