కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద

పాట రచయిత: పి జి అబ్రహాం
అనువదించినది: జోయెల్ ఎన్ బాబ్
Lyricist: P G Abraham
Translator: Joel N Bob


కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద
నా యేసు నాథా
నాకై నీవు చేసిన మేళ్లకై
కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు (2)

అర్హతే లేని నాపై నీదు
ప్రేమ చూపిన కృపామయా (2)
నా ఊహలకంటెను అధికముగా
దయచేయు ప్రేమామయా (2)         ||కృతజ్ఞతతో||

నిజ రక్షకుడు యేసు క్రీస్తని
విశ్వసించెద అను నిత్యము (2)
నీ పాద సేవలో బ్రతుకుటకై
నీ వరము ప్రసాదించుము
నీ పాద సేవలో బ్రతుకుటకై
వరములతో అభిషేకించు       ||కృతజ్ఞతతో||

Kruthangnathatho Sthuthi Paadeda
Naa Yesu Naathaa
Naakai Neevu Chesina Mellakai
Koti Koti Kruthagnathalu (2)

Arhathe Leni Naapai Needu
Prema Choopina Krupaamayaa (2)
Naa Oohalakantenu Adhikamugaa
Dayacheyu Premaamayaa (2)         ||Kruthagnathatho||

Nija Rakshakudu Yesu Kreesthani
Vishwasincheda Anu Nithyamu (2)
Nee Paada Sevalo Brathukutakai
Nee Varamu Prasaadinchumu
Nee Paada Sevalo Brathukutakai
Varamulatho Abhishekinchu           ||Kruthagnathatho||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: