సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:


సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా
సర్వ పరిపూర్ణత కలిగిన దేవా (2)
నా యందు పరిపూర్ణత కోరితివే (2)
నీ జీవ వాక్యమును నాకిచ్చితివే (2)      ||సంపూర్ణుడా||

ఉపదేశించుటకు నను ఖండించుటకు
నీ జీవ వాక్యమును నాకిచ్చితివే (2)
నీతి యందు శిక్షణ చేయుటకు
తప్పులను దిద్ది నను సరిచేయుటకు (2)
నీ జీవ వాక్యమును నాకిచ్చితివే (2)      ||సంపూర్ణుడా||

ప్రభుని యాత్రలో నే కొనసాగుటకు
నీ జీవ వాక్యమును నాకిచ్చితివే (2)
నీదు రాకడలో నీవలె ఉండాలని
మహిమ శరీరము నే పొందాలని (2)
నీ జీవ వాక్యమును నాకిచ్చితివే (2)      ||సంపూర్ణుడా||

Sampoornudaa Naa Yesayyaa
Sarva Paripoornatha Kaligina Devaa (2)
Naa Yandu Paripoornatha Korithive (2)
Nee Jeeva Vaakyamunu Naakichchithive (2)            ||Sampoornudaa||

Upadeshinchutaku Nanu Khandinchutaku
Nee Jeeva Vaakyamunu Naakichchithive (2)
Neethi Yandu Shikshana Cheyutaku
Thappulanu Diddi Nanu Saricheyutaku (2)
Nee Jeeva Vaakyamunu Naakichchithive (2)            ||Sampoornudaa||

Prabhuni Yaathralo Ne Konasaagutaku
Nee Jeeva Vaakyamunu Naakichchithive (2)
Needu Raakadalo Neevale Undaalani
Mahima Shareeramu Ne Pondaalani (2)
Nee Jeeva Vaakyamunu Naakichchithive (2)            ||Sampoornudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply