పరమ దైవమే

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson

యేసు పుట్టుకలోని పరమార్ధాన్ని గ్రహించి
తిరిగి జన్మిస్తే
ఆయన కొరకు జీవించగలం
ఆయనను మనలో చూపించగలం

పరమ దైవమే మనుష్య రూపమై
ఉదయించెను నా కోసమే
అమర జీవమే నరుల కోసమై
దిగి వచ్చెను ఈ లోకమే
క్రీస్తు పుట్టెను – హల్లెలూయ
క్రీస్తు పుట్టెను – హల్లెలూయ
క్రీస్తు పుట్టెను – హల్లెలూయా (2)     ||పరమ దైవమే||

ఆకార రహితుడు ఆత్మ స్వరూపుడు
శరీరమును ధరించెను
సర్వాధికారుడు బలాఢ్య ధీరుడు
దీనత్వమును వరించెను
వైభవమును విడిచెను – దాసునిగను మారెను – (2)
దీవెన భువికి తెచ్చెను – ముక్తి బాటగా…      ||పరమ దైవమే||

అనాది వాక్యమే కృపా సమేతమై
ధరపై కాలు మోపెను
ఆ నీతి తేజమే నరావతారమై
శిశువై జననమాయెను
పాపి జతను కోరెను – రిక్తుడు తానాయెను (2)
భూలోకమును చేరెను – యేసు రాజుగా…      ||పరమ దైవమే||

నిత్యుడు తండ్రియే విమోచనార్ధమై
కుమారుడై జనించెను
సత్య స్వరూపియే రక్షణ ధ్యేయమై
రాజ్యమునే భరించెను
మధ్య గోడ కూల్చను – సంధిని సమకూర్చను – (2)
సఖ్యత నిలుప వచ్చెను – శాంతి దూతగా…      ||పరమ దైవమే||

Yesu Puttukoloni Paramaardhaanni Grahinchi
Thirigi Janmisthe
Aayana Koraku Jeevinchagalam
Aayananu Manalo Choopinchagalam

Parama Daivame Manushya Roopamai
Udayinchenu Naa Kosame
Amara Jeevame Narula Kosamai
Digi Vachchenu Ee Lokame
Kreesthu Puttenu – Hallelooya
Kreesthu Puttenu – Hallelooya
Kreesthu Puttenu – Hallelooyaa (2)        ||Parama Daivame||

Aakaara Rahithudu Aathma Swaroopudu
Shareeramunu Dharinchenu
Sarvaadhikaarudu Balaadya Dheerudu
Deenathvamunu Varinchenu
Vaibhavamunu Vidichenu – Daasuniganu Maarenu – (2)
Deevena Bhuviki Thechchenu – Mukthi Baatagaa…     ||Parama Daivame||

Anaadi Vaakyame Krupaa Samethamai
Dharapai Kaalu Mopenu
Aa Neethi Thejame Naraavathaaramai
Shishuvai Jananamaayenu
Paapi Jathanu Korenu – Rikthudu Thaanaayenu (2)
Bhoolokamunu Cherenu – Yesu Raajugaa…     ||Parama Daivame||

Nithyudu Thandriye Vimochanaardhamai
Kumaarudai Janinchenu
Sathya Swaroopiye Rakshana Dhyeyamai
Raajyamune Bharinchenu
Madhya Goda Koolchanu – Sandhini Samakoorchanu – (2)
Sakhyatha Nilupa Vachchenu – Shaanthi Doothagaa…     ||Parama Daivame||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply