నూతన సంవత్సరములో

పాట రచయిత:
Lyricist:

నూతన సంవత్సరములో
యేసు.. నూతన పరచుము నన్ను
నూతన జీవమిచ్చి
నూతన కృపనిమ్మయా (2)
ఆనందమే సంతోషమే
యేసయ్యలో నాకు సంబరమే (2)     ||నూతన||

పాపమంత మన్నించయ్యా
పరిశుద్ధ మనసు నాకు ఇమ్మయ్యా (2)
ప్రభు నీతో నడుచుటకు
నీ సన్నిధిలో ఉండుటకు (2)     ||నూతన||

వాక్యముతో కడుగుమయా
పరిశుద్ధ ఆత్మను నాకిమ్మయ్యా (2)
ప్రభు నీతో నడుచుటకు
నీ సన్నిధిలో ఉండుటకు (2)     ||నూతన||

సత్యముతో నింపుమయా
నీ సాక్షిగ నేనుండుటకు (2)
ప్రభు నీతో నడుచుటకు
నీ సన్నిధిలో ఉండుటకు (2)     ||నూతన||

Noothana Samvathsaramulo
Yesu.. Noothana Parachumu Nannu
Noothana Jeevamichchi
Noothana Krupanimmayaa (2)
Aanandame Santhoshame
Yesayyalo Naaku Sambarame (2)         ||Noothana||

Paapamantha Manninchayyaa
Parishuddha Manasu Naaku Immayyaa (2)
Prabhu Neetho Naduchutaku
Nee Sannidhilo Undutaku (2)         ||Noothana||

Vaakyamutho Kadugumayaa
Parishuddha Aathmanu Naakimmayya (2)
Prabhu Neetho Naduchutaku
Nee Sannidhilo Undutaku (2)         ||Noothana||

Sathyamutho Nimpumayaa
Nee Sakshiga Nenundutaku (2)
Prabhu Neetho Naduchutaku
Nee Sannidhilo Undutaku (2)         ||Noothana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply