నా బలమంతా నీవేనయ్యా

పాట రచయిత: సామి తంగయ్య, కిరణ్ ఎజెకియెల్
అనువదించినది: క్రిస్టోఫర్ చాలూర్కర్
Lyricist: Sammy Thangaiah, Kiran Ezekial
Translator: Christopher Chalurkar


నా బలమంతా నీవేనయ్యా
నా బలమంతా నీవేనయ్యా (2)

అలలు లేచిననూ – తుఫాను ఎగసిననూ (2)
కాపాడే దేవుడవయ్యా
నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా (2)       ||నా బలమంతా||

సోలిన వేళలలో – బలము లేనప్పుడు (2)
(నన్ను) ఆదరించి నడిపావయ్యా
యెహోవా షాబోత్ నీవే (2)       ||నా బలమంతా||

జీవం నీవేనయ్యా
స్నేహం నీవేనయ్యా
ప్రియుడవు నీవేనయ్యా
సర్వస్వం నీవేనయ్యా (3)       ||నా బలమంతా||

Naa Balamanthaa Neevenayyaa
Naa Balamanthaa Neevenayyaa (2)

Alalu Lechinanu – Thuphanu Egasinanu (2)
Kaapade Devudavayyaa
Neevu Ennadu Maaravayyaa (2)      ||Naa Balamanthaa||

Solina Velalalo – Balamu Lenappudu (2)
(Nannu) Aadarinchi Nadipaavayyaa
Yehovaa Sabaoth Neeve (2)      ||Naa Balamanthaa||

Jeevam Neevenayyaa
Sneham Neevenayyaa
Priyudavu Neevenayyaa
Sarvasvam Neevenayyaa (3)      ||Naa Balamanthaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply