నా దేహమును

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali


నా దేహమును నీ ఆలయముగా నిర్మించి నివసించుము
నే సమర్పింతును నీకు నా దేహము సజీవయాగముగా ప్రభు
యేసు నాలో నీవు ఉంటే – నీ సంపదలు నా సొంతమే
యేసు నీలో నేను ఉంటే – నా బ్రతుకంతా సంతోషమే     ||నా దేహమును||

నాలో నీ సన్నిధి ఉందని
గ్రహియించు జ్ఞానమును కలిగుంచుము
నా దేహమును భయముతో భక్తితో
నీ కొరకు పరిశుద్ధముగా దాచెద
ఈ లోకములో జనముల ఎదుట మాదిరిగా జీవింతును
నా దేహముతో నీ నామమును ఘనపరతును నిత్యము     ||నా దేహమును||

నీ జీవ ప్రవాహము ప్రవహించనీ
నాలోని అణువణువు చిగురించును
ఫలియించు ద్రాక్షావల్లి వలె నేను
విస్తారముగా దేవా ఫలియింతును
నా దీవెనగా నీవు ఉంటే నాకేమైనా కొదువుండునా
ఈ లోకముకు నన్ను నీవు దీవెనగా మార్చు ప్రభు     ||నా దేహమును||


Naa Dehamunu Nee Aalayamugaa N irminchi Nivasinchumu
Ne Samarpinthunu Neeku Naa Dehamu Sajeevayaagamugaa Prabhu
Yesu Naalo Neevu Unte – Nee Sampadalu Naa Sonthame
Yesu Neelo Nenu Unte – Naa Brathukanthaa Santhoshame
                                                                              ||Naa Dehamunu||

Naalo Nee Sannidhi Undani
Grahiyinchu Gnaanamunu Kaliginchumu
Naa Dehamunu Bhayamutho Bhakthitho
Nee Koraku Parishuddhamugaa Daacheda
Ee Lokamulo Janamula Eduta Maadirigaa Jeevinthunu
Naa Dehamutho Nee Naamamunu Ghanaparathunu Nithyamu
||Naa Dehamunu||

Nee Jeeva Pravaahamu Pravahinchani
Naaloni Anuvanuvu Chigurinchunu
Phaliyinchu Draakshaavalli Vale
Nenu Visthaaramugaa Devaa Phaliyinthunu
Naa Deevenagaa Neevu Unte Naakemainaa Koduvundunaa
Ee Lokamuku Nannu Neevu Deevenagaa Maarchu Prabhu
||Naa Dehamunu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply