మేం క్రైస్తవులం

పాట రచయిత: స్వప్న ఎడ్వర్డ్స్
Lyricist: Swapna Edwards


ప్రేమ క్షమలను సమపాళ్లుగా
విశ్వాసమే లక్ష్యంగా
మా జీవితాలనే సాక్ష్యంగా
నిజదేవుని జనాంగంగా (2)
పిలువబడిన వారమే మేము
సిగ్గుపడని వారమే మేము (2)
మేం క్రైస్తవులం క్రీస్తనుచరులం
మేం క్రైస్తవులం ప్రేమకు జ్ఞాపికలం
మేం క్రైస్తవులం పరలోక దీపికలం
మేం క్రైస్తవులం బాధ్యత గల పౌరులం
మేం క్రైస్తవులం క్రైస్తవులం
మేం క్రైస్తవులం క్రైస్తవులం

మతానికి అతీతులం
జాతి వర్ణ వర్గాలనేకం
మేం యేసు రక్తంతో కొనబడిన వారం
మేం సత్యమార్గంలో నడిచే వారం (2)
యేసు నీ జీవితమే మాకు పాఠంగా
మా బ్రతుకులకే ఒక యాగంగా
చేసుకొన్న వారమే మేము
ఏక శరీరమై ఉన్నాము (2)       ||ప్రేమ||

మనుష్యులను ప్రేమిస్తాము
దైవ ప్రేమనే ప్రకటిస్తాము
ఏ శోధనకైనా తలవంచని వారం
దేవుని చెంత మోకరించే వారం (2)
లోకం మమ్ములను వేధిస్తున్నా
చులకనగా చూసి నిందిస్తున్నా
బాధను సహించే వారం
మేం శత్రువునైనా క్షమిస్తాము (2)

పాపం అంటే శరీరంతో చేసేదే కాదు
మనసులో తలంచేది అంటాం
ఎందుకంటే మేం క్రైస్తవులం

ఏ మనిషి దేవుని రూపాన్ని చూడలేదు
అందుకే విగ్రహారాధన మేం చెయ్యం
ఎందుకంటే మేం క్రైస్తవులం

దేవుడంటే సృష్టిని చేసిన వాడు
ఆ దేవునికి విదేశీ దేవుడనే మాటే లేదంటాం
ఎందుకంటే మేం క్రైస్తవులం

ఎన్ని బాధలు పెట్టి హింసించినా
ప్రేమతో క్షమిస్తాము
ఎందుకంటే మేం క్రైస్తవులం       ||ప్రేమ||

Prema Kshamalanu Samapaallugaa
Vishwaasame Lakshyamgaa
Maa Jeevithaalane Saakshyamgaa
Nija Devun Janaangamgaa (2)
Piluvanadina Vaarame Memu
Siggupadani Vaarame Memu (2)
Mem Kraisthavulam Kreesthanucharulam
Mem Kraisthavulam Premaku Gnaapikalam
Mem Kraisthavulam Paraloka Deepikalam
Mem Kraisthavulam Baadhyatha Gala Pourulam
Mem Kraisthavulam Kraisthavulam
Mem Kraisthavulam Kraisthavulam

Mathaaniki Atheethulam
Jaathi Varna Vargaalanekam
Mem Yesu Rakthamtho Konabadina Vaaram
Mem Sathya Maargamlo Nadiche Vaaram (2)
Yesu Nee Jeevithame Maaku Paatamgaa
Maa Brathukulake Oka Yaagamgaa
Chesukunna Vaarame Memu
Eka Shareeramai Unnaamu (2)         ||Prema||

Manushyulanu Premisthaamu
Daiva Premane Prakatisthaamu
Ae Shodhanakainaa Thalavanchani Vaaram
Devuni Chentha Mokarinche Vaaram (2)
Lokam Mammulanu Vedhisthunnaa
Chulakanagaa Choosi Nindisthunnaa
Baadhanu Sahinche Vaaram
Mem Shathruvunainaa Kshamisthaamu (2)

Paapam Ante Shareeramtho Chesede Kaadu
Manasulo Thalanchedi Antaam
Endukante Mem Kraisthavulam

Ae Manishi Devuni Roopaanni Choodaledu
Anduke Vigrahaaraadhana Mem Cheyyam
Endukante Mem Kraisthavulam

Devudante Srushtini Chesina Vaadu
Aa Devuniki Videshi Devudane Maate Ledantaam
Endukante Mem Kraisthavulam

Enni Baadhalu Petti Himsinchinaa
Prematho Kshamisthaamu
Endukante Mem Kraisthavulam         ||Prema||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply