యేసు నాథా దేవా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు నాథా దేవా
వందనాలు రాజా.. వందనాలు
రాజాధి రాజా నీకే వందనాలు
రవి కోటి తేజా నీకే వందనాలు (2)      ||యేసు నాథా||

పాపిని కరుణించి ప్రాణ దానమిచ్చావు
పరమ జీవమిచ్చి పరలోక రాజ్యమిచ్చి (2)
పన్నెండు గుమ్మముల…
పట్టణమే నాకు కట్టిపెట్టినావా      ||రాజాధి రాజా||

నీచుని ప్రేమించి నీ ప్రాణమిచ్చావు
నీ నీతి నాకిచ్చి నిత్య రాజ్యమిచ్చావు (2)
నీ నీతి నీ రాజ్యం…
నిండైన నా భాగ్యమే      ||రాజాధి రాజా||

హీనుని దీవించి ఘనునిగా చేసావు
నీ రుధిరమే కార్చి నా ఋణము దీర్చావు (2)
నా సల్లనయ్యా…
నా యన్న నీవే నా యేసయ్యా      ||రాజాధి రాజా||

కన్ను మిన్ను గానకుండా నిన్ను మీరిపోయాను
చిన్నబుచ్చుకోకుండా నన్ను సమకూర్చావు (2)
నీ మనసే వెన్నయ్యా…
నా కన్న తండ్రి నా యేసయ్యా      ||రాజాధి రాజా||

Yesu Naathaa Devaa
Vandanaalu Raajaa.. Vandanaalu
Raajaadhi Raajaa Neeke Vandanaalu
Ravi Koti Thejaa Neeke Vandanaalu (2)      ||Yesu Naathaa||

Paapini Karuninchi Praana Daanamichchaavu
Parama Jeevamichchi Paraloka Raajyamichchi (2)
Pannendu Gummamula…
Pattaname Naaku Kattipettinaavaa          ||Raajaadhi Raajaa||

Neechuni Preminchi Nee Praanamichchaavu
Nee Neethi Naakichchi Nithya Raajyamichchaavu (2)
Nee Neethi Nee Raajyam…
Nindaina Naa Bhaagyame          ||Raajaadhi Raajaa||

Heenuni Deevinchi Ghanuniga Chesaavu
Nee Rudhirame Kaarchi Naa Runamu Deerchaavu (2)
Naa Sallanayyaa…
Naa Yanna Neeve Naa Yesayyaa          ||Raajaadhi Raajaa||

Kannu Minnu Gaanakundaa Ninnu Meeripoyaanu
Chinnabuchchukokundaa Nannu Samakoorchaavu (2)
Nee Manase Vennayyaa…
Naa Kanna Thandri Naa Yesayyaa          ||Raajaadhi Raajaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply