యేసే సర్వం

పాట రచయిత: సుకుమార్
Lyricist: Sukumar


అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై
ఆసీనుడవైన గొప్ప దేవుడా
తేజోమయుడా రక్షణకర్తా
నీవే నా దేవుడని కీర్తింతును
తేజోమయుడా రక్షణకర్తా
నీవే నా దేవుడని ఘనపరతును
యేసే మార్గం యేసే సత్యం
యేసే జీవం యేసే సర్వం (2)

సాధ్యం కానిది ఏమున్నది
నీ యందే విశ్వాసం నాకున్నది (2)
నన్నెన్నడు ఎడబాయవు
నీ ప్రేమే నాకు నిత్య జీవము
నన్నెన్నడు ఎడబాయవు
నీ వాక్యమే నాకు ఆధారం.. యేసే..

ది హోల్ వరల్డ్ మైట్ నాట్ సి మై
స్ట్రగ్గుల్స్ అండ్ అబ్స్టాకుల్స్ బట్
గాడ్ సీస్ దెం ఆల్ అండ్ హి నెవర్
హెసిటేట్స్ టు కం టు మి
గివ్ ఎవ్రిథింగ్ వి హావ్ టు హిం
ఈవెన్ పెయిన్ అండ్ హార్ట్ బ్రేక్స్
గాడ్ ఈస్ అవర్ రీసన్ టు లివ్
గ్లోరీ టు మై గాడ్ యెహోవా       ||యేసే మార్గం||


Athyunnathamaina Simhaasanampai
Aaseenudavaina Goppa Devudaa
Thejomayudaa Rakshanakarthaa
Neeve Naa Devudavani Keerthinthunu
Thejomayudaa Rakshanakarthaa
Neeve Naa Devudavani Ghanaparathunu
Yese Maargam Yese Sathyam
Yese Jeevam Yese Sarvam (2)

Saadhyam Kaanidi Emunnadi
Nee Yande Vishwaasam Naakunnadi (2)
Nannennadu Edabaayavu
Nee Preme Naaku Nithya Jeevamu
Nannennadu Edabaayavu
Nee Vaakyame Naaku Aadhaaram.. Yese..

The whole world might not see my
struggles and obstacles but
God sees them all and He never
hesitates to come to me
Give everything we have to Him
even pain and heartbreaks
God is our reason to live
Glory to my God Yehovaa        ||Yese Maargam||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply