నా సర్వం నా కోట

పాట రచయిత: ప్రభు పమ్మి
Lyricist: Prabhu Pammi


నా సర్వం నా కోట
నా దుర్గం నీవే నీవే
ఆశ్రయము నా బలము
నా ఊపిరి నీవే నీవే

బాధలలో నన్నాదరించి – నాకాశ్రయమైనావు
శోధనలో నన్నాదుకొని – నా తల పైకెత్తావు
నిను నేను విడువను దేవా – నా జీవిత కాలమంతా
నా భారమంతా నీపై వేసి – నే నడిచెదను దేవా
నే నడిచెదను – నే నడిచెదను – నే నడిచెదను దేవా (2)    ||బాధలలో||


Naa Sarvam Naa Kota
Naa Durgam Neeve Neeve
Aashrayamu Naa Balamu
Naa Oppiri Neeve Neeve

Baadhalalo Nannaadarinchi – Naakaashrayamainaavu
Shodhanalo Nannaadukoni – Naa Thala Paiketthaavu
Ninu Nenu Viduvanu Devaa – Naa Jeevith Kaalamanthaa
Naa Bhaaramanthaa Neepai Vesi – Ne Nadichedanu Devaa
Ne Nadichedanu – Ne Nadichedanu – Ne Nadichedanu Devaa (2)     ||Baadhalalo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply