నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా

పాట రచయిత: పాలపర్తి ప్రభుదాస్
Lyricist: Palaparthi Prabhudas


నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
నను గన్న తండ్రి నా యేసయ్యా
పూజింతును ఓ పూజార్హుడా
భజియింతును ఓ భవదీయుడా
నీవు గాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా (2)
నీవే నీవే నా ప్రాణము
నీవే నీవే నా సర్వము         ||నా ప్రాణ||

ఒంటరినై తోడులేక దూరమైతిని
ఓదార్చే వారు లేక భారమైతిని (2)
తండ్రీ… నీ తోడు లేక మోడునైతిని (2)
నీ తోడు దొరికాక చిగురించితిని (2)        ||నీవు గాక||

శత్రువుల చేతులలో చిక్కుకొంటిని
సూటిపోటి మాటలకు నలిగిపోతిని (2)
తండ్రీ… నీ వైపు నేను చూసిన క్షణమే
కష్టమంతయు తీరిపోయెను
బాధలన్నియు తొలగిపోయెను        ||నీవు గాక||

క్షణమైన నీ నామం మరువకుంటిని
మరణమైన మధురంగా ఎంచుకుంటిని (2)
తండ్రీ… నీవున్నావని బ్రతుకుచుంటిని (2)
నా కొరకు నీవు నీ కొరకు నేను (2)        ||నీవు గాక||

Naa Praana Priyudaa Naa Yesayyaa
Nanu Kanna Thandri Naa Yesayyaa
Poojinthunu O Poojaarhudaa
Bhajiyinthunu O Bhavadeeyudaa
Neevu Gaaka Evvaru Naaku Lerayyaa (2)
Neeve Neeve Naa Praanamu
Neeve Neeve Naa Sarvamu          ||Naa Praana||

Ontarinai Thodu Leka Dooramaithini
Odaarche Vaaru Leka Bhaaramaithini (2)
Thandri… Nee Thodu Leka Modunaithini (2)
Nee Thodu Dorikaaka Chigurinchithini (2)          ||Neevu Gaaka||

Shathruvula Chethulalo Chikkukontini
Sootipoti Maatalaku Naligipothini (2)
Thandri… Nee Vaipu Nenu Choosina Kshaname (2)
Kashtamanthayu Theeripoyenu
Baadhalanniyu Theeripoyenu (2)          ||Neevu Gaaka||

Kshanamaina Nee Naamam Maruvakuntini
Maranamaina Madhuramga Enchukontini (2)
Thandri… Neevunnaavani Brathukuchintini (2)
Naa Koraku Neevu Nee Koraku Nenu (2)          ||Neevu Gaaka||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply