కలలాంటి బ్రతుకు నాది

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar

కలలాంటి బ్రతుకు నాది
కన్నీటి ఊట నాది (2)
కలలోనైనా ఊహించలేదే
కమనీయమైన ఈ బంధం
కల్వరిలో సిలువ త్యాగ బంధం (2)      ||కలలాంటి||

నేనేమిటో నా గతమేమిటో
తెలిసిన వారే క్షమియించలేరే
నా నడకేమిటో పడకేమిటో
ఎరిగిన వారే మన్నించలేరే
హేయుడనై చెడియుండగా.. నా యేసయ్యా
ధన్యునిగా నను మార్చినావే (2)       ||కలలాంటి||

నేనేమిటో నా విలువేమిటో
తెలియకనే తిరుగాడినానే
నీవేమిటో నీ ప్రేమేమిటో
ఎరుగక నిను నే ఎదిరించినానే
హీనుడనై పడియుండగా.. నా యేసయ్యా
దీవెనగా నను మార్చినావే (2)       ||కలలాంటి||

Kalalaanti Brathuku Naadi
Kanneeti Oota Naadi (2)
Kalalonainaa Oohinchalede
Kamaneeyamaina Ee Bandham
Kalvarilo Siluva Thyaaga Bandham (2)      ||Kalalaanti||

Nenemito Naa Gathamemito
Thelisina Vaare Kshamiyinchalere
Naa Nadakemito Padakemito
Erigina Vaare Manninchalere
Heyudanai Chediyundagaa.. Naa Yesayyaa
Dhanyunigaa Nanu Maarchinaave (2)      ||Kalalaanti||

Nenemito Naa Viluvemito
Theliyakane Thirugaadinanaae
Neevemito Nee Prememito
Erugaka Ninu Ne Edirinchinaane
Heenudanai Padiyundagaa.. Naa Yesayyaa
Deevenagaa Nanu Maarchinaave (2)      ||Kalalaanti||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply