ఆధారం నీవేనయ్యా (డి జి ఎస్)

పాట రచయిత: డి జి ఎస్ దినకరన్
Lyricist: D G S DInakaran

ఆధారం నీవేనయ్యా
నా ప్రభువా… ఆధారం నీవేనయ్యా
మాయా లోకములోనే తలక్రిందులైపోగా (2)        ||ఆధారం||

మాతా పితలే నన్ను – హీనంగా చూచుచుండ (2)
పరులకు లెక్కెంతయ్యా
అల్పునిపై.. పరులకు లెక్కెంతయ్యా
అల్పునకు                ||ఆధారం||

నా తోడు నీవన్న – నీతి ప్రబోధకులు (2)
నడి యేట వీడిరయ్యా
ఏకాంతునిగా… నడి యేట వీడిరయ్యా
ఏకాంతునకు                ||ఆధారం||

శోధనలెగసి – వేదన వెన్నంటి (2)
దుఃఖం పొంగే వేళలో
నా సుకృతమా.. దుఃఖం పొంగే వేళలో
నీ దాసునకు                ||ఆధారం||

విద్వాంసుల శిఖరం – విదుతుల నేస్తం (2)
నిండు కృపానిధియే
నా విభుడా.. నిండు కృపానిధియే
నా విభుడా                ||ఆధారం||

Aadhaaram Neevenayyaa
Naa Prabhuvaa… Aadhaaram Neevenayyaa
Maayaa Lokamulone Thalakrindulaipogaa (2)       ||Aadhaaram||

Maathaa Pithale Nannu – Heenamgaa Choochuchunda (2)
Parulaku Lekkenthayyaa
Alpunipai.. Parulaku Lekkenthayyaa
Alpunaku                                      ||Aadhaaram||

Naa Thodu Neevanna – Neethi Prabodhakulu (2)
Nadi Yeta Veedirayyaa
Ekaanthunigaa…Nadi Yeta Veedirayyaa
Ekaanthunaku                                      ||Aadhaaram||

Shodhanalegasi – Vedhana Vennanti (2)
Dukham Ponge Velalo
Naa Sukruthamaa.. Dukham Ponge Velalo
Nee Daasunaku                                      ||Aadhaaram||

Vidwaamsula Shikharam – Viduthula Nestham (2)
Nindu Krupaanidhiye
Naa Vibhudaa.. Nindu Krupaanidhiye
Naa Vibhudaa                                      ||Aadhaaram||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply