ఈ మరణము కాదు

పాట రచయిత: సాయారాం గట్టు
Lyricist: Sayaram Gattu

ఈ మరణము కాదు శాశ్వతము
పరలోకమే మనకు నివాసము (2)
యేసు తెచ్చెను మనకు రక్షణ
ఎంత అద్బుతము ఆ నిరీక్షణ (2)     ॥ఈ మరణము॥

జగతు పునాది వేయక ముందే
మనమెవ్వరో ఎవరికి తెలియక ముందే (2)
మనలను ఏర్పరచుకొన్న ఆ దేవుడు
తిరిగి తన దరికి మనల పిలిచే వేళ (2)
తిరిగి తన దరికి మనల పిలిచే వేళ      ॥ఈ మరణము॥

యేసు నామమును ఎరిగిన వారు
పాప శ్రమలకు అర్హులు కారు (2)
తిరిగి లేచెదరు యేసు నామములో
కొలువు తీరెదరు పరలోకంలో (2)
కొలువు తీరెదరు పరలోకంలో     ॥ఈ మరణము॥

కురిసే ప్రతి కంటి నీరు ప్రభువు తుడుచును
మరణము మబ్బులను కరిగించును (2)
వేదనలు రోదనలు రద్దు చేయును
గతకాల సంగతులు గతించి పోవును (2)
గతకాల సంగతులు గతించి పోవును     ॥ఈ మరణము॥

Ee Maranamu Kaadu Shaashwathamu
Paralokame Manaku Nivaasamu (2)
Yesu Thechchenu Manaku Rakshana
Entha Adbhuthamu Aa Nireekshana (2)           ||Ee Maranamu||

Jagathu Punaadi Veyaka Munde
Manamevvaro Evariki Theliyaka Munde (2)
Manalanu Erparachukonna Aa Devudu
Thirigi Thana Dariki Manala Piliche Vela (2)
Thirigi Thana Dariki Manala Piliche Vela           ||Ee Maranamu||

Yesu Naamamunu Erigina Vaaru
Paapa Shramalaku Arhulu Kaaru (2)
Thirigi Lechedaru Yesu Naamamulo
Koluvu Theeredaru Paralokamlo (2)
Koluvu Theeredaru Paralokamlo           ||Ee Maranamu||

Kurise Prathi Kanti Neeru Prabhuvu Thuduchunu
Maranamu Mabbulanu Kariginchunu (2)
Vedanalu Rodanalu Raddu Cheyunu
Gathakaala Sangathulu Gathinchi Povunu (2)
Gathakaala Sangathulu Gathinchi Povunu           ||Ee Maranamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply