దేవా నా మొరాలకించితివి

పాట రచయిత: యెండ్లూరి జడ్సన్ స్టాన్లీ జోన్స్
Lyricist: Yendluri Judson Stanley Jones


దేవా నా మొరాలకించితివి
నాకభయము నిచ్చితివి
నాకెంత సంతోషము      ||దేవా||

కనికరించి నా మొరను – ఆలకించితివి
యేసు దేవా నిన్ను చేర – మార్గము చూపితివి (2)
స్తోత్రము చేయుదు హల్లెలూయని
నా జీవిత కాలమంతా (2)
నా జీవిత కాలమంతా…
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయ హల్లెలూయా…      ||దేవా||

కృశించిపోయిన నా ఆత్మకు నీవు – జీవమిచ్చితివి
నా హృదయమున చీకటిమయమును – వెలుగుతో నింపితివి (2)
నీ కృపాతిశయమును నిత్యము
కీర్తింతునో ప్రభువా (2)
కీర్తింతునో ప్రభువా….
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయ హల్లెలూయా…      ||దేవా||


Devaa Naa Moraalakinchithivi
Naakabhayamu Nichchithivi
Naakentha Santhoshamu      ||Devaa||

Kanikarinchi Naa Moranu – Aalakinchitivi
Yesu Devaa Ninnu Chera – Maargamu Choopithivi (2)
Sthothramu Cheyudu Halleluyani
Naa Jeevitha Kaalamanthaa (2)
Naa Jeevitha Kaalamanthaa…
Halleluyaa Halleluyaa
Halelooyaa Halleluyaa
Halelooya Halleluyaa…      ||Devaa||

Krushinchipoyina Naa Aathmaku Neevu – Jeevamichchithivi
Naa Hrudayamuna Cheekatimayamunu – Velugutho Nimpithivi (2)
Nee Krupaathishayamunu Nithyamu
Keerthinthuno Prabhuvaa (2)
Keerthinthuno Prabhuvaa….
Halleluyaa Halleluyaa
Halelooyaa Halleluyaa
Halelooya Halleluyaa…      ||Devaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply