ఆకాశమందు నీవుండగా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఆకాశమందు నీవుండగా
నేను ఎవరికి భయపడను
నీవీ లోకములో నాకుండగా
నేను దేనికి భయపడను (2)

శత్రుసమూహము నన్ను చుట్టినా
సైతనుడు సంహరింపజూసినా (2)
నా సహవాసిగా నీవుండగా
నేను ఎవరికి భయపడను (2)        ||ఆకాశమందు||

వ్యాధులు కరువులు శోధనలు
బాధలు దుఃఖము వేదనలు (2)
మరణము మ్రింగగ కాంక్షించినా
నేను దేనికి భయపడను (2)        ||ఆకాశమందు||

పడిపోయిన వెనుకంజ వేయక
పశ్చాత్తాపము పడి అడుగు (2)
నిను క్షమియించును నీ ప్రభువే
నీవు ఎవరికి భయపడకు (2)        ||ఆకాశమందు||

Aakaashamandu Neevundagaa
Nenu Evariki Bhayapadanu
Neevee Lokamulo Naakundagaa
Nenu Deniki Bhayapdanu (2)

Shathru Samoohamu Nannu Chuttinaa
Saithaanudu Samharimpajoosinaa (2)
Naa Sahavaasigaa Neevundagaa
Nenu Evariki Bhayapadanu (2)      ||Aakaashamandu||

Vyaadhulu Karuvulu Shodhanalu
Baadhalu Dukhamu Vedanalu (2)
Maranamu Mringaga Kaaknshinchinaa
Nenu Deniki Bhayapadanu (2)      ||Aakaashamandu||

Padipoyina Venukanja Veyaka
Paschaatthaapamu Padi Adugu (2)
Ninu Kshamiyinchunu Nee Prabhuve
Neevu Evariki Bhayapadaku (2)      ||Aakaashamandu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply