ప్రతిగా (యేసు యేసూ)

పాట రచయిత: మోహన్ కృష్ణ & జోయెల్ ఎన్ బాబ్
Lyricist: Mohan Krishna & Joel N. Bob

యేసు యేసూ.. యేసూ.. యేసు
యేసు యేసూ.. యేసూ.. యేసు
నా ప్రియమైన యేసు నన్ను ప్రేమించినావు
నన్ను వెదకి రక్షించుటకై పరము వీడినావు
ప్రాణమైన నా యేసు నన్ను హత్తుకున్నావు
శాశ్వతా జీవమిచ్చి శ్వాస విడచినావు         ||యేసు యేసూ||

నా నీతికి ప్రతిగా నీవు పాపమయ్యావు
ఆశీర్వాదముగ నను చేయ – నీవు శాపమయ్యావు (2)
నా స్వస్థతకు ప్రతిగా వ్యాధిననుభవించావు
నాకు నీ రూపమిచ్చి నలుగగొట్టబడ్డావు         ||యేసు యేసూ||

ప్రాణానికి ప్రతిగా ప్రాణమే విడచినావు
అధిక విజయము నాకీయ మరణమే గెలచినావు (2)
పరమ పురములో నివసింప వారసత్వమిచ్చావు
నిన్ను నిత్యము ఆరాధింప – నన్ను ఎన్నుకున్నావు         ||యేసు యేసూ||

Yesu Yesu.. Yesu.. Yesu
Yesu Yesu.. Yesu.. Yesu
Naa Priyamaina Yesu Nannu Preminchinaavu
Nannu Vedaki Rakshinchutakai Paramu Veedinaavu
Praanamaina Naa Yesu Nannu Hatthukunnaavu
Shaashwathaa Jeevamichchi Shwaasa Vidachinaavu        ||Yesu Yesu..||

Naa Neethiki Prathigaa Neevu Paapamayyaavu
Aasheervaadamuga Nanu Cheya – Neevu Shaapamayyaavu (2)
Naa Swasthathaku Prathigaa Vyaadhinanubhavinchaavu
Naaku Nee Roopamichchi Nalugagottabaddaavu        ||Yesu Yesu..||

Praanaaniki Prathigaa Praaname Vidachinaavu
Adhika Vijayamu Naakeeya Maraname Gelachinaavu (2)
Parama Puramulo Nivasimpa Vaarasathvamichchaavu
Ninnu Nithyamu Aaraadhimpa – Nannu Ennukunnaavu        ||Yesu Yesu..||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply