గాయపడిన నీ చేయి

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

గాయపడిన నీ చేయి చాపుము దేవా
నీ సిలువ రక్తమును ప్రోక్షించుము నా ప్రభువా (2)
సిలువే నాకు విలువైనది (2)
అదియే నా బ్రతుకున గమ్యమైనది
ఎంతో రమ్యమైనది      ||గాయపడిన||

ఎండిన భూమిలో మొలచిన లేత
మొక్క వలె నీవు ఎదిగితివి (2)
సురూపమైనా ఏ సొగసైనా (2)
లేనివానిగా నాకై మారితివి      ||గాయపడిన||

మనుషులందరు చూడనొల్లని
రూపముగా నాకై మారితివి (2)
మా రోగములు మా వ్యసనములు (2)
నిశ్చయముగా నీవు భరియించితివి      ||గాయపడిన||

నీవు పొందిన దెబ్బల వలన
స్వస్థత నాకు కలిగినది (2)
నీవు కార్చిన రక్తమే (2)
మా అందరికీ ఇల ప్రాణాధారము      ||గాయపడిన||

Gaayapadina Nee Cheyi Chaapumu Devaa
Nee Siluva Rakthamunu Proskhinchumu Naa Prabhuvaa (2)
Siluve Naaku Viluvainadi (2)
Adiye Naa Brathukuna Gamyamainadi
Entho Ramyamainadi       ||Gaayapadina||

Endina Bhoomilo Molachina Letha
Mokkavale Neevu Edigithivi (2)
Suroopamainaa Ae Sogasainaa (2)
Lenivaanigaa Naakai Maarithivi       ||Gaayapadina||

Manushulandru Choodanollani
Roopamugaa Naakai Maarithivi (2)
Maa Rogamulu Maa Vyasanamulu (2)
Nischayamugaa Neevu Bhariyinchithivi       ||Gaayapadina||

Neevu Pondina Debbala Valana
Swasthatha Naaku Kaliginadi (2)
Neevu Kaarchina Rakthame (2)
Maa Andariki Ila Praanaadhaaramu       ||Gaayapadina||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply