న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు
నిను తీర్పు తీర్చేటి వేళలో
ఏ గుంపులో నీవుందువో
యోచించుకో ఓ మానవా (2)      ||న్యాయాధిపతి||

ఆకలితో అలమటించగా
దాహముతో తపియించగా (2)
రోగముతో కృశియించగా (2)
నను చేర్చుకొనలేదు నీవెందుకు
అని యేసు నిన్నడిగిన ఏమందువు (2)      ||న్యాయాధిపతి||

గ్రహియించుకో నీదు గమ్యము
విడనాడు పాప గతమును (2)
లేదింక నీకు తరుణము (2)
ప్రభునాశ్రయించుటే బహు క్షేమము
ప్రభుని చేర్చుకో సరిదిద్దుకో (2)      ||న్యాయాధిపతి||

Nyaayaadhipathi Aina Devudu
Ninu Theerpu Theercheti Velalo
Ye Gumpulo Neevunduvo
Yochinchuko O Maanavaa (2)        ||Nyaayaadhipathi||

Aakalitho Alamatinchagaa
Daahamutho Thapiyinchagaa (2)
Rogamutho Krushiyinchagaa (2)
Nanu Cherchukonaledu Neevenduku
Ani Yesu Ninnadigina Emanduvu (2)        ||Nyaayaadhipathi||

Grahiyinchuko Needu Gamyamu
Vidanaadu Paapa Gathamunu (2)
Ledinka Neeku Tharunamu (2)
Prabhunaashrayinchute Bahu Kshemamu
Prabhuni Cherchuko Sarididdhuko (2)        ||Nyaayaadhipathi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply