శ్రమయైనా బాధైనా

పాట రచయిత: రాజ్ ప్రకాష్ పాల్
Lyricist: Raj Prakash Paul


శ్రమయైనా బాధైనా – హింసలెన్ని ఎదురైనా
క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఏదీ ఎడబాయదు
ఖడ్గమే ఎదురైనా – శోధనలు ఎదురైనా
క్రీస్తు ప్రేమ నుండి నన్ను ఏదీ ఎడబాయదు
నా రాజు వచ్చుచున్నాడు – భీకరుడై వచ్చుచున్నాడు – (2)
సర్వోన్నతుడు మేఘారూఢిగా – తీర్పును తీర్చ రానున్నాడు
ఎదురేలేని కొదమసింహం – మహా ఉగ్రతతో రానున్నాడు

ఎవరు? ఎవరు? ఎవరు? ఎవరు?
ఎవరు? ఎవరు?ఎవరు? ఎవరు?
శౌర్యుడు ధీరుడు వీరుడు శూరుడు
యోగ్యుడు శ్రేష్ఠుడు అర్హుడు ఘనుడు

అద్భుతకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు – సర్వము చేసిన సృష్టికర్త
మహోన్నతుడు మహేశ్వరుడు – సర్వము గెలిచిన సర్వేశ్వరుడు
దేవాది దేవుడు రాజాధి రాజు – ప్రభువుల ప్రభువు నిత్య దేవుడు

విశ్వాసమే నా బలము – నిత్యజీవము చేపట్టుటే నా భాగ్యము
శ్రమలేలేని బాధేలేని – ఆ లోకంలో నిరంతరం జీవింతును
విమోచకుడు సజీవుడు – నా కనులారా నే చూచెదను
యుగయుగములకు మహారాజునితో – పాలించుటకే పోరాడెదను

ఓ క్రైస్తవా సోలిపోకుమా – తీర్పు నుండి నీ ఆత్మను తప్పించుకో
మోసపోకుమా జారిపోకుమా – నీ రక్షణన్ జాగ్రత్తగా కాపాడుకో
మంచి పోరాటం నువ్వు పోరాడు – నీ పరుగునే కడముట్టించు
విశ్వాసమును కాపాడుము – యేసుని చేర వెయ్యి ముందడుగు        ||శ్రమయైనా||

Shramayainaa Baadhainaa – Himsalenni Edurainaa
Kreesthu Prema Nundi Nannu Edi Edabaayadhu
Khadgame Edurainaa – Shodhanalu Edurainaa
Kreesthu Prema Nundi Nannu Edi Edabaayadhu
Naa Raaju Vachchuchunnaadu – Bheekarudai Vachchuchunnaadu – (2)
Sarvonnathudu Meghaarudigaa – Theerpunu Theercha Raanunnaadu
Edureleni Kodama Simham – Mahaa Ugrathatho Raanunnaadu

Yevaru Yevaru Yevaru Yevaru
Yevaru Yevaru Yevaru Yevaru
Shouryudu Dheerudu Veerudu Shoorudu
Yogyudu Shreshtudu Arhudu Ghanudu

Adhbuthakarudu Aascharyakardu – Sarvamu Chesina Srushtikartha
Mahonnathudu Maheshwarudu – Sarvamu Gelichina Sarveshvarudu
Devaadi Devudu Raajaadhi Raaju – Prabhuvula Prabhuvu Nithya Devudu

Vishwasame Naa Balamu – Nithyajeevamu Chepattute Naa Bhaagyamu
Shramale Leni Baadhe Leni – Aa Lokamlo Nirantharam Jeevinthunu
Vimochakudu Sajeevudu – Naa Kanulaaraa Ne Choochedanu
Yugayugamulaku Mahaa Raajunitho – Paalinchutake Poraadedanu

O Kraisthavaa Solipokumaa – Theerpu Nundi Nee Aathmanu Thappinchuko
Mosapokuma Jaaripokumaa – Nee Rakshanan Jaagratthagaa Kaapaaduko
Manchi Poraatam Nuvvu Poraadu – Nee Parugune Kada Muttinchu
Vishwaasamunu Kaapadumu – Yesuni Chera Veyyi Mundhadugu       ||Shramayainaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply