ఊహలు నాదు ఊటలు

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

ఊహలు నాదు ఊటలు
నా యేసు రాజా నీలోనే యున్నవి (2)
ఊహకందని నీదు ఆశ్చర్య క్రియలు (2)      ||ఊహలు||

నీదు కుడి చేతిలోన
నిత్యము వెలుగు తారగా (2)
నిత్య సంకల్పము
నాలో నెరవేర్చుచున్నావు (2)      ||ఊహలు||

శత్రువులు పూడ్చిన
ఊటలన్నియు త్రవ్వగా (2)
జలలు గల ఊటలు
ఇస్సాకునకు ఇచ్చినావు (2)      ||ఊహలు||

ఊరు మంచిదే గాని
ఊటలన్నియు చెడిపోయెనే (2)
ఉప్పు వేసిన వెంటనే
ఊట అక్షయత నొందెనే (2)      ||ఊహలు||

Oohalu Naadu Ootalu
Naa Yesu Raajaa Neelone Yunnavi (2)
Oohakandani Needu Aascharya Kriyalu (2)        ||Oohalu||

Needu Kudi Chethilona
Nithyamu Velugu Thaaragaa (2)
Nithya Sankalpamu
Naalo Neraverchuchunnaavu (2)        ||Oohalu||

Shathruvulu Poodchina
Ootalanniyu Thravvagaa (2)
Jalalu Gala Ootalu
Issaakunaku Ichchinaavu (2)        ||Oohalu||

Ooru Manchide Gaani
Ootalanniyu Chedipoyene (2)
Uppu Vesina Ventane
Oota Akshayatha Nondene (2)        ||Oohalu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply