విలువేలేని నా జీవితం

పాట రచయిత: వినోద్ కుమార్
Lyricist: Vinod Kumar


విలువేలేని నా జీవితం – నీ చేతిలో పడగానే
అది ఎంతో విలువని నాకు చూపితివే
జీవమే లేని నాలో నీ – జీవమును నింపుటకు
నీ జీవితాన్నే ధారబోసితివే (2)

నీది శాశ్వత ప్రేమయా – నేను మరచిపోలేనయా
ఎన్ని యుగాలైనా మారదు
ఎండిన ప్రతి మోడును – మరలా చిగురించును
నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే (2)

పాపములో పడిన నన్ను
శాపములో మునిగిన నన్ను
నీ ప్రేమతో లేపితివే
రోగమే నన్ను చుట్టుకొనియుండగా
రోదనతో ఒంటరినైయుండగా
నా కన్నీటిని తుడిచితివే (2)        ||నీది||

పగలంతా మేఘ స్తంభమై
రాత్రంతా అగ్ని స్తంభమై
దినమంతయు రెక్కలతో కప్పితివే
స్నేహితులే నన్ను వదిలేసినా
బంధువులే భారమని తలచినా
నా కొరకే బలి అయితివే (2)        ||నీది||

సాధ్యమే సాధ్యమే సాధ్యమే
నా యేసుకు సమస్తము
సాధ్యమే సాధ్యమే సాధ్యమే
నా ప్రియునికి సమస్తము (2)

ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును
నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే (2)          ||విలువేలేని||

Viluveleni Naa Jeevitham – Nee Chethilo Padagaane
Adi Entho Viluvani Naaku Choopithive
Jeevame Leni Naalo Nee – Jeevamunu Nimputaku
Nee Jeevithanne Dhaarabosithive (2)

Needi Shaashwatha Premayaa – Nenu Marachipolenayaa
Enni Yugaalaina Maaradhu
Endina Prathi Modunu – Maralaa Chigurinchunu
Naa Devuniki Samasthamu Saadhyame (2)

Papamulo Padina Nannu
Shapamulo Munigina Nannu
Nee Prematho Lepithive
Rogame Nannu Chuttukoniyundaga
Rodhanatho Ontarinaiyundaga
Na Kanneetini Thudichithive (2)       ||Needi||

Pagalanthaa Megha Sthambhamai
Raathranthaa Agni Sthambhamai
Dinamanthayu Rekkalatho Kappithive
Snehithule Nannu Vadilesinaa
Bandhuvule Bhaaramani Thalachinaa
Naa Korake Bali Aithive (2)       ||Needi||

Saadhyame Saadhyame Saadhyame
Naa Yesuku Samasthamu
Saadhyame Saadhyame Saadhyame
Naa Priyuniki Samasthamu (2)

Endina Prathi Modunu Maralaa Chigurinchunu
Naa Devuniki Samasthamu Saadhyame (2)       ||Viluveleni||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: