ఎన్ని తరములు స్తుతియించినా

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఎన్ని తరములు స్తుతియించినా (2)
తీరునా నీ ఋణం (4)
నా ప్రాణము – నా జీవము (2)
నీవే నా యేసయ్యా
నీవే నా మెస్సయ్యా      ||ఎన్ని||

కరిగిపోని కన్నీరెంతో
కుమ్మరించాను – కుమ్మరించాను (2)
కరుణామయుడా కన్నులు తుడిచి (2)
(నీ) కృపను చూపావు – కృపను చూపావు (2)      ||నా ప్రాణము||

పాపములోనే పుట్టిన వారిని
పరిశుద్ధపరచితివి – పరిశుద్ధపరచితివి (2)
పరమ తండ్రి పవిత్రతతోనే (2)
(నీ) పరమున చేర్చెదవు – పరమున చేర్చెదవు (2)      ||నా ప్రాణము||

Enni Tharamulu Sthuthiyinchinaa (2)
Theerunaa Nee Runam (4)
Naa Praanamu – Naa Jeevamu (2)
Neeve Naa Yesayyaa
Neeve Naa Messayyaa         ||Enni||

Karigiponi Kanneerentho
Kummarinchaanu – Kummarinchaanu (2)
Karunaamayudaa Kannulu Thudichi (2)
(Nee) Krupanu Choopaavu – Krupanu Choopaavu (2)     ||Naa Praanamu||

Paapamulone Puttina Vaarini
Parishuddhaparachithivi – Parishuddhaparachithivi (2)
Parama Thandri Pavithrathathone (2)
(Nee) Paramuna Cherchedavu – Paramuna Cherchedavu (2)     ||Naa Praanamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply