సుదూరము ఈ పయనము

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali


సుదూరము ఈ పయనము ముందు ఇరుకు మార్గము
యేసు నాకు తోడుగా నాతోనే నడుచుచుండగా
నే వెంట వెళ్లెదా నా రాజు వెంబడి
సుమధుర భాగ్యము యేసుతో పయనము       ||సుదూరము||

అలలపై నే నడిచెదా తుఫానులో హుషారుగా
ఆ ఎత్తులు ఆ లోతులు ఆ మలుపులు నే తిరిగెదా
ఉల్లాసమే… యేసుతో నా పయనమంతయు
ఆశ్చర్యమైనది నే నడుచు మార్గము
ఒకొక్క అడుగులో ఓ క్రొత్త అనుభవం       ||సుదూరము||

హోరు గాలి వీచినా అలలు పైకి లేచినా
ఏ భయము నాకు కలుగదు నా పాదము తొట్రిల్లదు
నా చెంతనే… ఉన్న యేసు నన్ను మోయును
ఇది నా భాగ్యము నాలోని ధైర్యము
ఏ దిగులు లేకనే నే సాగిపోదును       ||సుదూరము||

నా జీవితం పదిలము యేసుని చేతిలో
నా పయనము సఫలము యేసుదే భారము
నే చేరేదా… నిశ్చయంబుగా నా గమ్యము
ఇది నా విశ్వాసము నాకున్న అభయము
కృపగల దేవుడు విడువడు ఎన్నడూ       ||సుదూరము||

Sudhooramu Ee Payanamu Mundu Iruku Maargamu
Yesu Naaku Thodugaa Naathone Naduchuchundagaa
Ne Venta Velledaa Naa Raaju Vembadi
Sumadhura Bhaagyamu Yesutho Payanamu            ||Sudhooramu||

Alalapai Ne Nadichedaa Thuphaanulo Hushaarugaa
Aa Etthulu Aa Lothulu Aa Malupulu Ne Thirigedaa
Ullaasame… Yesutho Naa Payanamanthayu
Aascharyamainadi Ne Naduchu Maargamu
Okkokka Adugulo O Krottha Anubhavam            ||Sudhooramu||

Horu Gaalo Veechinaa Alalu Paiki Lechinaa
Ae Bhayamu Naaku Kalugadu Naa Paadamu Thotrilladu
Naa Chenthane… Unna Yesu Nannu Moyunu
Idi Naa Bhaagyamu Naaloni Dhairyamu
Ae Digulu Lekane Ne Saagipodunu            ||Sudhooramu||

Naa Jeevitham Padilamu Yesuni Chethilo
Naa Payanamu Saphalamu Yesude Bhaaramu
Ne Cheredaa… Nischayambugaa Naa Gamyamu
Idi Naa Vishwaasamu Naakunna Abhayamu
Krupagala Devudu Viduvadu Ennadu            ||Sudhooramu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply