రవికోటి తేజుడు

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


నా దేవుడే నాకు ప్రాణ స్నేహితుడు
నా దేవుడే నాకు మార్గ దర్శకుడు
నా దేవుడే నాకు నిత్య పోషకుడు
నా దేవుడే నాకు జీవన దాయకుడు
గతి లేని నన్ను వెదకిన – అతి కాంక్షనీయుడాయనే
మితి లేని ప్రేమ చూపిన – రవికోటి తేజుడాయనే         ||నా దేవుడే||

శ్రమలలో నా తోడుగా నన్ను నడిపించెను
నా నీడగా వెన్నంటియున్న నా ప్రాణనాథుడు
మరణపు సంకెళ్ళ నుండి నన్ను విడిపించెను
నా బంధకాలన్ని తెంచి వేసిన నా నీతిసూర్యుడు
క్షణమైన మరువని వీడని నా క్షేమా శిఖరము
క్షమియించి నాకు అందించెను ఈ రక్షణానందము
క్షయమైన బ్రతుకు మార్చి అక్షయతనొసగెను        ||గతి లేని||

వాక్యమే నా జీవమై నన్ను బ్రతికించెను
నా పాదములకు చిరు దీపమైన నా దివ్య తేజము
ఆత్మయే పరిపూర్ణమై నన్ను బలపరచెను
నా అడుగు జాడలను స్థిరము చేసిన నా జీవ మార్గము
నా గమ్యమేమిటో తెలియక నా పరుగు ఆగిపోగా
నా చేయి పట్టి నను నడిపిన నా మార్గదర్శి యేసే
విలువైన ప్రేమ నాపై నిలువెల్ల కురిసెను        ||గతి లేని||

Naa Devude Naaku Praana Snehithudu
Naa Devude Naaku Maarga Darshakudu
Naa Devude Naaku Nithya Poshakudu
Naa Devude Naaku Jeevanadaayakudu
Gathi Leni Nannu Vedakina – Athi Kaankshaneeyudaayane
Mithi Leni Prema Choopina – Ravikoti Thejudaayane          ||Naa Devude||

Shramalalo Naa Thodugaa Nannu Nadipinchenu
Naa Needagaa Vennantiyunna Naa Praana Naathudu
Maranapu Sankella Nundi Nannu Vidipinchenu
Naa Bandhakaalanni Thenchi Vesina Naa Neethi Sooryudu
Kshanamaina Maruvani Veedani Naa Kshemaa Shikharamu
Kshamiyinchi Naaku Andinchenu Ee Rakshanaanandamu
Kshayamaina Brathuku Maarchi Akshayathanosagenu         ||Gathi Leni||

Vaakyame Naa Jeevamai Nannu Brathikinchenu
Naa Paadamulaku Chiru Deepamaina Naa Divya Thejamu
Aathmaye Paripoornamai Nannu Balaparachenu
Naa Adugu Jaadalanu Sthiramu Chesina Naa Jeeva Maargamu
Naa Gamyamemito Theliyaka Naa Parugu Aagipogaa
Naa Cheyi Patti Nanu Nadipina Naa Maargadarshi Yese
Viluvaina Prema Naapai Niluvella Kurisenu           ||Gathi Leni||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply