నేను ఓడిపోనయా

పాట రచయిత: మార్క్ పీటర్
Lyricist: Mark Peter

నేను ఏడ్చిన చోటనే మనసారా నవ్వెదా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

నేను ఓడిపోనయా – నా పక్షానుండగా
నేను కృంగిపోనయా – నీవు నా తోడుండగా (2)
నేను ఏడ్చిన చోటనే మనసారా నవ్వెదా (2)
నేను పడిన చోటనే ప్రభు కొరకై నిలిచెదా (2)         ||నేను ఓడిపోనయా||

అవమానం పొందిన చోటే అభిషేకం నాకిచ్చావే
వెలివేయబడిన స్థలములో నన్ను నిలిపినావే (2)
ఖ్యాతినిచ్చి ఘనతా నిచ్చి మంచి పేరు నాకిచ్చావే (2)
శాశ్వతమైన కృపతో నన్ను నడుపుచున్నావే         ||నేను ఓడిపోనయా||

నిందలన్ని పొందిన చోటే ఘనతనిచ్చినావే
నా శత్రువులేదుటే నాకు విందు చేసినావే (2)
ఖ్యాతినిచ్చి ఘనతానిచ్చి మంచి పేరు నాకిచ్చావే (2)
శాశ్వతమైన కృపతో నన్ను నడుపుచున్నావే         ||నేను ఓడిపోనయా||

నన్ను చూచి నవ్వినచోటే నా తలపైకెత్తినావే
నన్ను దూషించిన చోటే దీవించినావే (2)
ఖ్యాతినిచ్చి ఘనతానిచ్చి మంచి పేరు నాకిచ్చావే (2)
శాశ్వతమైన కృపతో నన్ను నడుపుచున్నావే         ||నేను ఓడిపోనయా||

Nenu Edchina Chotane Manasaaraa Navvedaa
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

Nenu Odiponayaa – Naa Pakshaanundagaa
Nenu Krungiponayaa – Neevu Naa Thodundagaa (2)
Nenu Edchina Chotane Manasaaraa Navvedaa (2)
Nenu Padina Chotane Prabhu Korakai Nilichedaa (2)        ||Nenu Odiponayaa||

Avamaanam Pondina Chote Abhishekam Naakichchaave
Veliveyabadina Sthalamulo Nannu Nilipinaave (2)
Khyaathinichchi Ghanathaa Nichchi Manchi Peru Naakichchaave (2)
Shaashwathamaina Krupatho Nannu Nadupuchunnaave       ||Nenu Odiponayaa||

Nindalanni Pondina Chote Ghanathanichchinaave
Naa Shathruvuledute Naaku Vindu Chesinaave (2)
Khyaathinichchi Ghanathaa Nichchi Manchi Peru Naakichchaave (2)
Shaashwathamaina Krupatho Nannu Nadupuchunnaave       ||Nenu Odiponayaa||

Nannu Choochi Navvina Chote Naa Thalapaikeththinaave
Nannu Dooshinchina Chote Deevinchinaave (2)
Khyaathinichchi Ghanathaa Nichchi Manchi Peru Naakichchaave (2)
Shaashwathamaina Krupatho Nannu Nadupuchunnaave       ||Nenu Odiponayaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: