ఇంతవరకు కాపాడినావు

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఇంతవరకు కాపాడినావు వందనాలయ్యా
ఎన్నో మేళ్లతో నింపినందుకు వందనాలయ్యా (2)
అమ్మ వలె చూచినందుకు వందనాలయ్యా (2)
(మా) నాన్న వలె కాచినందుకు వందనాలయ్యా (2)
వందనాలే… ఆ ఆ.. ఆ…
వందనాలే… రాజా…
వందనాలయ్యా వందనాలయ్యా
వందనాలయ్యా వందనాలయ్యా

వ్యాధి వేదనలో స్వస్థతనిచ్చావు వందనాలయ్యా
అప్పు చెరలో విడుదలనిచ్చావు వందనాలయ్యా (2)
మా పరమ వైద్యుడై నిలిచినందుకు వందనాలయ్యా (2)
(నీ) రక్తము కార్చి విడుదలనిచ్చావు వందనాలయ్యా (2)       ||వందనాలే||

నిన్న నేడు మారని వాడవు వందనాలయ్యా
మాపై చూపిన ప్రేమకై వందనాలయ్యా (2)
మేఘ స్తంభమై నిలిచినావు నీకు వందనాలయ్యా (2)
అగ్ని స్తంభమై కాపాడినావు వందనాలయ్యా (2)       ||వందనాలే||

వెక్కి వెక్కి నేను ఏడ్చిన వేళ వందనాలయ్యా
చంకన ఎత్తి ఓదార్చినావు వందనాలయ్యా (2)
కష్ట కాలంలో కాపాడినావు వందనాలయ్యా (2)
(నీ) ధైర్యమిచ్చి నడిపించావు వందనాలయ్యా (2)       ||వందనాలే||

Intha Varaku Kaapaadinaavu Vandanaalayyaa
Enno Mellatho Nimpinanduku Vandanaalayyaa (2)
Amma Vale Choochinanduku Vandanaalayyaa (2)
(Maa) Naanna Vale Kaachinanduku Vandanaalayyaa (2)
Vandanaale… Aa Aa.. Aa…
Vandanaale… Raajaaa…
Vandanaalayyaa Vandanaalayyaa
Vandanaalayyaa Vandanaalayyaa

Vyaadhi Vedhanalo Swasthathanicchaavu Vandanaalayyaa
Appu Cheralo Vidudalanichchaavu Vandanaalayyaa (2)
Maa Parama Vaidhyudai Nilichinanduku Vandanaalayyaa (2)
(Nee) Rakthamu Kaarchi Vidudalanichchaavu Vandanaalayyaa (2)       ||Vandanaale||

Ninna Nedu Maarani Vaadavu Vandanaalayyaa
Maapai Choopina Premakai Vandanaalayyaa (2)
Megha Sthambhamai Nilichinaavu Neeku Vandanaalayyaa (2)
Agni Sthambhamai Kaapaadinaavu Vandanaalayyaa (2)       ||Vandanaale||

Vekki Vekki Nenu Edchina Vela Vandanaalayyaa
Chankana Etthi Odaarchinaavu Vandanaalayyaa (2)
Kashta Kaalamlo Kaapaadinaavu Vandanaalayyaa (2)
(Nee) Dhairyamichchi Nadipinchaavu Vandanaalayyaa (2)       ||Vandanaale||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: