ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ – వచ్చారండి గొల్లలు
సంతోషాలే పొంగేనండి – హైలెస్సా
దారే చూపే దేవుడొచ్చే – ఉల్లాసంగా ఊరు ఆడే
సంగీతాలే పాడాలండి – హైలెస్సా
అంధకారాన్ని తొలగించే మహనీయుడు
పుట్టినాడండి యేసయ్య మన దేవుడు
నిన్నే కోరి – నిన్నే చేరి
ఇట్టా రక్షించ వచ్చాడు పరమాత్ముడు     ||ఏలో||

లోకాలనేలేటి రారాజురా – ఉదయించే సూరీడై వచ్చాడురా
ఆకాశ వీధి – మెరిసేటి దారి – ఒక తార మురిసిందిగా (2)
దూతాళి పాడి – కొలిచారు చూడు – ఘనమైన ఒక వేడుక
ఆ గొల్లలేగా – దరువేసే చూడు – మెస్సయ్య పుట్టాడని
మన మెస్సయ్య పుట్టాడని        ||ఏలో||

వెన్నెల్లో పూసింది ఓ సందడి – పలికింది ఊరంతా ఈ సంగతి
ఈ దీనుడంట – పసిబాలుడంట – వెలిసాడు మహరాజుగా (2)
మనసున్నవాడు – దయ చూపువాడు – అలనాటి అనుబంధమే
కనులారా చూడు – మనసారా వేడు – దిగి వచ్చె మనకోసమే
ఇల దిగి వచ్చె మనకోసమే        ||ఏలో||

ఆ నింగి తారల్లా వెలగాలిరా – జగమంత చూసేలా బ్రతకాలిరా
వెలిగించు వాడు – మనలోని వాడు – నిలిచాడు మన తోడుగా (2)
సలి గాలి రాత్రి – పిలిసింది సూడు – మనలోన ఒక పండగ
భయమేల నీకు – దిగులేల నీకు – యేసయ్య మనకుండగా
మన యేసయ్య మనకుండగా        ||ఏలో||

Yelo Yelo Yelo Antu – Vachchaarandi Gollalu
Santhoshaale Pongenandi – Hailessaa
Daare Choope Devudochche – Ullaasanga Ooru Aade
Sangeethaale Paadaalandi – Hailessa
Andhakaaraanni Tholaginche Mahaneeyudu
Puttinaadandi Yesayya Mana Devudu
Ninne Kori – Ninne Cheri
Ittaa Rakshincha Vachhadu – Paramaathmudu       ||Yelo||

Lokaalaneleti Raaraajura – Udayinche Sooreedai Vachchaaduraa
Aakaasa Veedhi – Meriseti Daari – Oka Thaara Murisindigaa (2)
Doothaali Paadi – Kolichaaru Choodu – Ghanamaina Oka Veduka
Aa Gollalegaa – Daruvese Choodu – Messayya Puttaadani
Mana Messayya Puttaadani             ||Yelo||

Vennello Poosindi Oka Sandadi – Palikindi Ooranthaa Ee Sangathi
Ee Deenudanta – Pasi Baaludanta – Velisaadu Maharaajugaa (2)
Manasunnavaadu – Daya Choopuvaadu – Alanaati Anubandhame
Kanulaaraa Choodu – Manasaaraa Vedu – Digivachche Mana Kosame
Ila Digivachche Mana Kosame             ||Yelo||

Aa Ningi Thaaralla Velagaaliraa – Jagamantha Chooselaa Brathakaaliraa
Veliginchuvaadu – Manalonivaadu – Nilichaadu Mana Thodugaa (2)
Sali Gaali Raathri – Pilisindi Soodu – Manalona Oka Pandaga
Bhayamela Neeku – Digulela Neeku – Yesayya Manakundagaa
Mana Yesayya Manakundagaa            ||Yelo||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: