నా మార్గమందు

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri

నా మార్గమందు నా కంటె ముందు
నడిచావయ్యా నా యేసయ్యా
పరలోకమందు నేనుండాలని
ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచావయ్యా (2)

నిందలు అవమానములెన్నో సహియించి – సహియించి
సిలువలో నా శాపములన్ని భరియించి – భరియించి
అడ్డుగా ఉన్న పాపములన్ని క్షమియించి – క్షమియించి
మెట్టగా ఉన్న స్థలములను సరాళము చేసి…

(నా యేసయ్యా) కృప చేత రక్షించినావు
నన్ను… నీ సాక్షిగా నిలిపినావు (2)

నీ ప్రేమను – ప్రకటించుటకు
నీ చిత్తము – నెరవేర్చుటకు
నీ సేవలో – కొనసాగుటకు
నీ మహిమలో – నేనుండుటకు

(నా యేసయ్యా) కృప చేత రక్షించినావు
నన్ను… నీ సాక్షిగా నిలిపినావు (2)
నా యేసయ్యా – నీ సాక్షిగా నిలిపినావు – (2)

Naa Maargamandu Naa Kante Mundu
Nadichaavayyaa Naa Yesayyaa
Paralokamandu Nenundaalani
Oka Sthalamunu Siddhaparichaavayyaa (2)

Nindalu Avamaanamulenno Sahiyinchi – Sahiyinchi
Siluvalo Naa Shaapamulanni Bhariyinchi – Bhariyinchi
Addugaa Unna Paapamulanni Kshamyinchi – Kshamyinchi
Mettagaa Unna Sthalamulanu Saraalamu Chesi…

(Naa Yesayyaa) Krupa Chetha Rakshinchinaavu
Nannu… Nee Saakshigaa Nilipinaavu (2)

Nee Premanu – Prakatinchutaku
Nee Chitthamu – Neraverchutaku
Nee Sevalo – Konasaagutaku
Nee Mahimalo – Nenundutaku

(Naa Yesayyaa) Krupa Chetha Rakshinchinaavu
Nannu… Nee Saakshigaa Nilipinaavu (2)
Naa Yesayyaa – Nee Saakshigaa Nilipinaavu – (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply