ఈ ఉదయమున

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఈ ఉదయమున నీవు లేచి ఏమి తలచుచున్నావు
నీ మనసులోన ఏమి తలచి కలవరపడుచున్నావు
ఈ దినమే భారమా – నీ బ్రతుకే భారమా – (2)     ||ఈ ఉదయమున||

తోడు లేని జీవ యాత్ర
చేరలేని కడలి తీరం (2)
బ్రతుకే బరువై పోవగా
క్రీస్తు దరికి సాగి రమ్ము
చేరుకొనుము తీరము      ||ఈ ఉదయమున||

అలల వలె వ్యధలు రాగా
కనుల నీరే తోడు కాగా (2)
అండగా క్రీస్తేసుడుండ
చింత ఏల భీతి ఏల
బంధాలెల్ల వీడెగా

ఈ ఉదయమున నీవు లేచి కలవరపడనేలనో
నీ కనుల నీరు ప్రభువు తుడిచి వెంట నడుచును
ప్రభుదే ఈ దినం – జయమే ఈ దినం – (2)

Ee Udayamuna Neevu Lechi Emi Thalachuchunnaavu
Nee Manasulona Emi Thalachi Kalavarapaduchunnaavu
Ee Diname Bhaaramaa – Nee Brathuke Bhaaramaa – (2)      ||Ee Udayamuna||

Thodu Leni Jeeva Yaathra
Cheraleni Kadali Theeram (2)
Brathuke Baruvai Povagaa
Kreesthu Dariki Saagi Rammu
Cherukonumu Theeramu       ||Ee Udayamuna||

Alala Vale Vyadhalu Raagaa
Kanula Neere Thodu Kaagaa (2)
Andagaa Kreesthesudunda
Chintha Yela Bheethi Yela
Bandhaalella Veedegaa

Ee Udayamuna Neevu Lechi Kalavarapadanelano
Nee Kanula Neeru Prabhuvu Thudichi Venta Naduchunu
Prabhude Ee Dinam – Jayame Ee Dinam – (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply