ఒక చేతిలో కర్ర

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఒక చేతిలో కర్ర
ఒక చేతిలో గొర్రె (2)

చేసేటి చేతులలోన
మేకులు నాటిరి నరులు (2)

కారింది నీదు రక్తం కాలువలై పారే
చిందింది నీదు రక్తం సిలువపై వ్రాలే        ||ఒక చేతిలో||

నడిచేటి కాళ్ళలలోన
మేకులు నాటిరి నరులు (2)      ||కారింది||

కిరీటంబు తెచ్చిరి
తలపైన పెట్టిరి (2)      ||కారింది||

సిలువను తెచ్చిరి
భుజం పైన పెట్టిరి (2)      ||కారింది||

బల్లెంబు తెచ్చిరి
ప్రక్కలోన పొడచిరి (2)      ||కారింది||

Oka Chethilo Karra
Oka Chethilo Gorre (2)

Cheseti Chethulalona
Mekulu Naatiri Narulu (2)

Kaarindi Needu Raktham Kaaluvalai Paare
Chindindi Needu Raktham Siluvapai Raale      ||Oka Chethilo||

Nadicheti Kaallalalona
Mekulu Naatiri Narulu (2)      ||Kaarindi||

Kireetambu Thechchiri
Thalapaina Pettiri (2)      ||Kaarindi||

Siluvanu Thechchiri
Bhujam Paina Pettiri (2)      ||Kaarindi||

Ballembu Thechchiri
Prakkalona Podachiri (2)      ||Kaarindi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply