ఆకాశము నీ సింహాసనం

పాట రచయిత: వై సత్యవర్ధన్ రావు
Lyricist: Y Sathyavardhan Rao


ఆకాశము నీ సింహాసనం
భూలోకము నీ పాద పీఠము
మహోన్నతుడా – మహా ఘనుడా
నీకే నా స్తోత్రము – నీకే నా స్తోత్రము

స్తుతులకు పాత్రుడా యేసయ్యా
స్తోత్రార్హుడవు నీవేనయ్యా
జీవాధిపతివి నీవయ్యా
జీవము గల మా యేసయ్యా

పాపుల రక్షకా యేసయ్యా
రక్షించుటకు పుట్టావయ్యా
నీ సిలువే నా మరణమును
తప్పించి రక్షించెనయ్యా

అద్భుతకారుడా మహనీయా
ఆశ్చర్యకరుడా ఓ ఘనుడా
దయగల మా ప్రభు యేసయ్యా
కృపగల మా ప్రభు నీవయ్యా

రానైయున్న యేసయ్యా
బూరధ్వనితో నీవేనయ్యా
మధ్యాకాశంలో విందయ్యా
ఎంతో ధన్యత మాకయ్యా


Aakaashamu Nee Simhaasanam
Bhoolokamu Nee Paada Peetamu
Mahonnathudaa – Mahaa Ghanudaa
Neeke Naa Sthothramu – Neeke Naa Sthothramu

Sthuthulaku Paathrudaa Yesayyaa
Sthothraarhudavu Neevenayyaa
Jeevaadhipathivi Neevayyaa
Jeevamu Gala Maa Yesayyaa

Paapula Rakshakaa Yesayyaa
Rakshinchutaku Puttaavayyaa
Nee Siluve Naa Maranamunu
Thappinchi Rakshinchenayyaa

Adbhuthakarudaa Mahaneeyaa
Aascharyakarudaa O Ghanudaa
Dayagala Maa Prabhu Yesayyaa
Krupagala Maa Prabhu Neevayyaa

Raanaiyunna Yesayyaa
Booradhvanitho Neevenayyaa
Madhyaakaashamlo Vindayyaa
Entho Dhanyatha Maakayyaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply